12.3.2019
ID: 4427

Nedelka Kubáč advokáti mimoriadne úspešní v Chambers Europe 2019

a7593dfd22e841847798a8cbd72bea8d/Nedelka_logo.png
Zdroj: Nedelka Kubáč advokáti

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) bola mimoriadne úspešná v hodnotení prestížnej medzinárodnej advokátskej ročenky Chambers Europe pre rok 2019.

V kategórii hospodárska súťaž bola v rámci Slovenskej republiky ako aj Českej republiky zaradená do najvyššej kategórie (band 1). Je pritom jedinou advokátskou kanceláriou s takýmto umiestnením v obidvoch jurisdikciách. Súčasne sa hneď štyria jej právnici umiestnili v individuálnom hodnotení pre hospodársku súťaž v týchto jurisdikciách. Andrea Oršulová v rámci Slovenska a Martin Nedelka, Radovan Kubáč a Jitka Linhartová v rámci Českej republiky. V Českej republike je NKA v oblasti hospodárskej súťaže jedinou advokátskou kanceláriou s individuálnym umiestnením hneď troch právnikov.

Nedelka Kubáč advokáti

Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava

Tel.: +421 221 025 250
Fax:  +421 221 025 251
e-mail: bratislava@nklegal.eu


Olivova 2096/4
110 00  Praha 1
Česká republika

Tel.:    +420 210 320 260
Fax:     +420 210 320 270
e-mail:    praha@nklegal.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk