12.4.2013
ID: 116

Nová kancelária Dentons chce zmeniť status quo v právnych službách

940da5333c2ddbcc137b77a8e787f132/DENTONS logo web.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

Minulý týždeň oficiálne začala činnosť nová globálna advokátska kancelária Dentons, ktorá bude poskytovať svojim klientom konkurenčné výhody v stále zložitejších a vzájomne previazaných trhových podmienkach.

Spojením medzinárodnej advokátskej kancelárie Salans, kanadskej advokátskej kancelárie Fraser Milner Casgrain (FMC) a medzinárodnej advokátskej kancelárie SNR Denton vznikla firma Dentons, ktorá chce zmeniť status quo v právnych službách tým, že bude poskytovať svojim klientom konzistentnú kvalitu služieb bez kompromisov prostredníctvom nových a inovatívnych prístupov. Nová firma Dentons sa vyznačuje nasledujúcim:

  • Ide o firmu skutočne polycentrickú: Nemá žiadne ústredie ani žiadnu dominantnú firemnú kultúru; naopak, ponúka klientom kvalitné služby v každom z rôznych prostredí a krajín, kde vykonáva činnosť, na základe rozsiahlych skúseností z každého typu právneho systému, vrátane právneho systému kontinentálneho, anglického i amerického systému common law, islamského práva šaría i čínskeho právneho a regulačného systému. Tento polycentrický model podporuje klientov v adaptácii na meniacu sa dynamiku globálneho trhu v jednotlivých sektoroch, kde pôsobia.
  • Dentons ponúka spoľahlivé riešenia obchodných záležitostí: Nová firma sa zameriava na poskytovanie konkrétne využiteľných praktických rád, ktoré zabezpečia uzavretie transakcie alebo vyriešenie sporu, namiesto teoretických analýz či neštruktúrovaných riešení.
  • Dentons meria svoj úspech kvalitou poskytnutých služieb: Akýkoľvek je rozsah alebo oblasť potrieb klientov, Dentons im poskytne všetku pomoc, ktorú potrebujú a ktorú si zaslúžia.

S viac ako 2 500 právnikmi a ďalšími odborníkmi v 79 lokalitách umiestnených v 52 štátoch Afriky, Blízkeho a Stredného východu, Európy, Strednej Ázie, Východnej Ázie a Tichomoria, vrátane najmä Kanady, Ruska a Spoločenstva nezávislých štátov, Spojených štátov a Veľkej Británie, združuje Dentons vo svojich kanceláriách špičkové talenty integrujúce v sebe znalosť miestneho prostredia, znalosť príslušných hospodárskych odvetví a značnú právnickú odbornosť. Dynamické a personalizované nástroje na nových webových stránkach firmy (dentons.com) ukazujú, ako Dentons pracuje pri zostavovaní tímu právnikov a ďalších odborníkov plne prispôsobeného potrebám každého individuálneho klienta tak, že čerpá zo znalosti 24 hospodárskych sektorov a odborných skúseností v rámci 36 praktických právnych oblastí špecializácie.

Dentons chce konkurovať elitným a tradičným globálnym právnym firmám napojením svojich klientov na väčší počet právnych odborníkov a viac služieb na viacerých miestach spôsobom, ktorý plne odráža meniacu sa prax v poskytovaní právnych služieb po celom svete.


Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka

Námestie SNP 15
811 06  Bratislava

Tel: +421 2 2066 0111
Fax: +421 2 2066 0999


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk