29.6.2023
ID: 5794

Ondřej Florián sa stáva spoločníkom HAVEL & PARTNERS, advokátska kancelária má aj 5 nových partnerov a povyšuje celkom 21 právnikov a právničiek

1087cc3858a2205b70623a13ce62cdd1/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a Miroslav Vozáb. Ďalších 15 právnikov a právničiek povýšilo na seniorné pozície.

„Ondřej Florián je jedným z kľúčových členov vedenia kancelárie a v predchádzajúcich rokoch sa významne podieľal na nastavení a realizácii strategických cieľov skupiny v oblasti korporátneho práva. Jeho vedenie a odborné znalosti prispeli aj k posilneniu portfólia našich služieb privátnym klientom. Ako ekvity partner bude mať na starosti ďalší strategický rozvoj týchto oblastí a kontinuálne posilňovanie kľúčových obchodných vzťahov s našimi klientmi,“ komentuje povýšenie Ondřeja Floriána na pozíciu spoločníka riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

Ondřej Florián má viac ako 13-ročnú právnu prax, v ktorej sa špecializuje na oblasť korporátneho práva v rámci tuzemských i komplexných medzinárodných transakcií. Zameriava sa na efektívne nastavenie vzťahov medzi spoločníkmi, nastavenie a správnu implementáciu manažérskych motivačných programov (ESOP) aj na premeny obchodných spoločností, vrátane nastavenia holdingových a fundačných štruktúr (vo forme súkromného nadačného či zvereneckého fondu) na zaistenie väčšej bezpečnosti držby majetku a podnikania pre privátnych klientov. Venuje sa aj ďalším službám pre privátnych klientov, ku ktorým patria najmä ultimatívni vlastníci úspešných domácich i zahraničných firiem a vrcholoví manažéri.


Ondřej Florián

„Aj ďalšie povýšenie na pozíciu partnerov a partnerky smerujú k rozvoju oblastí kľúčových na upevnenie našej pozície lídra na advokátskom trhu v strednej Európe, najmä k posilneniu špecializácie venture kapitálu, oblasti verejného obstarávania, ESG, zdravotníckeho a farmaceutického práva. A zásadné je pre nás aj posilnenie tímu v Brne, kde od júla bude pôsobiť ďalší z partnerov, ktorý sa zapojí do riadenia tunajšej kancelárie. Tieto strategické kroky nám umožnia poskytovať ešte vyššiu úroveň expertízy a služieb vo všetkých spomínaných kľúčových oblastiach, ktoré dlhodobo prispievajú k rastu našej kancelárie,“ dopĺňa Jaroslav Havel.

Kancelária má po terajšom internom povýšení celkom 36 partnerov a partneriek. Partnerkou kancelárie je najnovšie Kateřina Slavíková, ktorá spoluzodpovedá za vedenie a rozvoj špecializovanej skupiny pre oblasť farmaceutického, zdravotníckeho a potravinárskeho práva. Týmto odborom sa venuje dlhodobo a patrí v nich k popredným odborníčkam na trhu. Poskytuje komplexné obchodné a regulatórne poradenstvo klientom z farmácie a zdravotníctva, nemocniciam, biotechnologickým spoločnostiam, zavedeným potravinárskym podnikom aj začínajúcim startupom a ďalším klientom v oblastiach cieliacich na ľudské zdravie.

Na pozíciu partnera sa posúva Jaroslav Baier, ktorý spoluvedie skupinu pre oblasť venture kapitálu a private equity v Českej republike a na Slovensku. Jaroslav má v oblasti práva M&A 13-ročnú prax, ktorá zahŕňa skúsenosti z advokátskej kancelárie z magic circle a významnej československej private equity skupiny. Jaroslav je tiež aktívnym členom startupovej komunity a spoluzakladateľ úspešného legal-tech startupu. Poskytuje komplexné právne služby startupom, venture kapitálovým fondom, private equity skupinám aj technologickým spoločnostiam.

Na pozíciu partnera povyšuje aj Ondrej Čurilla – špecialista na oblasť verejného sektora, najmä oblasť verejného obstarávania a projektov partnerstva verejného a súkromného sektora, a to ako v Českej republike, tak aj na Slovensku. Ondrej poskytuje klientom komplexné služby taktiež v oblasti obchodných vzťahov, ICT, energetiky, dopravy, infraštruktúrnej výstavby či poisťovníctva. Zameriava sa aj na právne služby zahraničným klientom, najmä z nemecky hovoriacich krajín.

Partnerom sa od nového polroka stáva aj Petr Opluštil. Zameriava sa na verejné právo, najmä právo životného prostredia. Pre klientov zabezpečuje taktiež poradenstvo týkajúce sa práva udržateľnosti a ESG. Dlhodobo sa venuje aj poskytovaniu komplexných právnych služieb pri realizácii majetkových transakcií a infraštruktúrnych projektov v oblasti verejného sektora vrátane PPP projektov, a to najmä v odvetví vodárenstva, odpadového hospodárstva a dopravy.

Na pozícii partnera najnovšie od júla bude pôsobiť aj Miroslav Vozáb, ktorý sa podieľa na vedení brnianskej kancelárie. Miroslav, ktorý pôsobí v kancelárii už viac ako 10 rokov sa špecializuje okrem iného na právo obchodných spoločností, akvizície a a služby pre privátnych klientov. Poskytuje právne služby aj v oblasti vhodného nastavenia spoločného podnikania medzi spoločníkmi a venuje sa aj sporovej a trestnej agende, predovšetkým s korporačným prvkom.

Ďalej Juraj Dubovský a František Neuwirth interne povyšujú na pozíciu counsel. Veronika Bočanová, Tereza Hrabáková, Irena Munzarová, Martin Stančík a Karolína Steinerová postupujú na pozíciu vedúcich advokátok a vedúceho advokáta. Na pozíciu senior advokáta sa posúvajú Matúš Holubkovič, Lukáš Jakoubek, Patrícia Jamrišková, Tomáš Kalenský, Peter Košecký, Christian Müller, Dušan Valent a Vojtech Šváb.

Na neprávnickej pozícii povýšila na brand manažérku Zuzana Kreuselová.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk