1.4.2021
ID: 5052

Patricia Gossányiová bola vymenovaná do spolu-riadiacej funkcie v tíme pre oblasť bankovníctvo a financovanie v Dentons Bratislava

54f4f30ae37ba428ff05b6e75e7c2140/Dentons.png
Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Dentons s potešením oznamuje vymenovanie Patricie Gossanyiovej, advokátky na pozícii Counsel, do spolu-riadiacej funkcie bratislavského tímu pre bankovníctvo a financovanie s účinnosťou od 15. marca 2021. Patricia prebrala funkciu od Petra Kubinu, Managing partnera pre Slovensko, ktorý sa stal vedúcim bratislavského tímu pre sporovú agendu. Patricia bude spolu-riadiť pracovnú skupinu pre bankovníctvo a financovanie spoločne so Stanislavou Valientovou, partnerkou, ktorá bude v spolu-riadiacej funkcii tohto tímu pokračovať aj naďalej.

Patricia Gossányiová je advokátkou na pozícii Counsel a senior členkou bratislavskej pracovnej skupiny pre bankovníctvo a financovanie. Má viac ako 20 rokov skúseností v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti finančného trhu. Špecializuje sa na syndikované úverové transakcie, dlhové nástroje (vrátane krytých dlhopisov), reštrukturalizáciu dlhov (súdnu aj mimosúdnu), private equity (fondy) a deriváty a treasury transakcie. Má tiež bohaté skúsenosti v oblasti regulatoriky finančného trhu; radila aj pri fúziách finančných inštitúcií (prvá v roku 1998) alebo pri zakladaní vôbec prvej slovenskej kamennej pobočky zahraničnej banky z EÚ prostredníctvom EU-passportu (2005). Spolupracovala aj na tvorbe slovenského legislatívneho rámca pre netting pri derivátoch (2004) a na prvom slovenskom právnom stanovisku k nettingu pre ISDA.

Patricia Gossányiová k svojmu vymenovaniu uviedla: „Cítim sa vďačná za dôveru a príležitosť spoločne so Stanislavou viesť náš bratislavský tím pre bankovníctvo a financovanie. Naša B&F prax má na trhu veľmi silné postavenie aj napriek neľahkému obdobiu ovplyvnenému pandémiou, s výnimočnými a veľmi komplexnými transakciami a s tímom plným talentovaných ľudí. Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou nášho úspešného príbehu.“

Stanislava Valientová je partnerkou v bratislavskej kancelárii Dentons a spolu-riadi bratislavskú pracovnú skupinu pre bankovníctvo a financovanie. Vo svojej praxi sa zmeriava predovšetkým na bankové a finančné transakcie, kapitálové trhy a reštrukturalizácie spoločností a platobnú neschopnosť. Má viac ako 15-ročné skúsenosti vo všetkých oblastiach bankovníctva a financií ako právny poradca pre významné slovenské a medzinárodné banky, ako aj pre nadnárodné a domáce spoločnosti v mnohých bilaterálnych a syndikovaných financovaniach. Poskytuje poradenstvo veriteľom v súvislosti so zložitými reštrukturalizáciami dlhov, podnikovými reštrukturalizáciami a insolvenčnými záležitosťami týkajúcimi sa ich klientov. Je vyhľadávanou právničkou pre bankový sektor má tiež rozsiahle skúsenosti v poradenstve v oblasti kapitálových trhov. Podľa medzinárodných publikácií ako sú Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 a IFLR1000 patrí Stanislava medzi najlepších právnikov pre oblasť bankovníctva a financovania na Slovensku. 

Stanislava Valientová k vymenovaniu povedala: „Chcela by som sa touto cestou poďakovať Petrovi za jeho tvrdú prácu pri spolu-budovaní našej prosperujúcej bratislavskej praxe pre bankovníctvo a financovanie, ktorá je dnes uznávaná v mnohých medzinárodných publikáciách. Som veľmi rada, že môžem privítať Patriciu s jej bohatými vedomosťami a skúsenosťami v spolu-riadení našej praxe. Nepochybujem o tom, že spoločne nadviažeme na významný úspech nášho tímu a že našim klientom z bankového a finančného sektora budeme aj naďalej prinášať inovácie a pridanú hodnotu. “


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk