8.11.2021
ID: 5253

Patricia Gossányiová bola vymenovaná za partnerku a vedúcu pracovnej skupiny pre bankovníctvo a financie v bratislavskej kancelárii Dentons

432111c1e416dfbd2f1f95ca2eb78b18/Dentons.png
Zdroj: Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka

Globálna advokátska kancelária Dentons vymenovala Patriciu Gossányiovú za partnerku a za vedúcu pracovnej skupiny pre bankovníctvo a financovanie v Bratislave. Vo svojej novej funkcii bude zodpovedná za poskytovanie vysokokvalitného právneho poradenstva pre firemných klientov na Slovensku v oblasti financovania, kapitálových trhov a finančnej regulatoriky.

Patricia Gossányiová má viac ako 20 rokov skúseností v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti finančného trhu. Špecializuje sa na syndikované úverové transakcie, dlhové nástroje (vrátane krytých dlhopisov), reštrukturalizáciu dlhov (súdnu aj mimosúdnu), private equity (fondy) a deriváty a treasury transakcie. Má tiež bohaté skúsenosti v oblasti regulatoriky finančného trhu; radila aj pri fúziách finančných inštitúcií (prvá v roku 1998) alebo pri zakladaní vôbec prvej slovenskej kamennej pobočky zahraničnej banky z EÚ prostredníctvom EU-passportu (2005). Spolupracovala aj na tvorbe slovenského legislatívneho rámca pre netting pri derivátoch (2004) a na prvom slovenskom právnom stanovisku k nettingu pre ISDA. Zastupovala finančné inštitúcie v konaniach pred regulátorom a v súdnych sporoch.

Vedenie pracovnej skupiny pre bankovníctvo a financie v Bratislave preberá po odchode Stanislavy Valientovej, ktorá prijala pozíciu Chief Legal Officer v spoločnosti J&T REAL ESTATE.

Patricia Gossányiová k svojmu vymenovaniu uviedla: „Takmer 5 rokov som mala spolu s Petrom Kubinom a Stanislavou Valientovou česť prispievať k úspechu nášho talentovaného a silného tímu pre bankovníctvo a financovanie v Bratislave. Som nesmierne hrdá na náš tím a túto vedúcu funkciu prijímam s veľkým rešpektom.“

„Dentons naďalej upevňuje svoju pozíciu jednej z popredných advokátskych kancelárií na slovenskom trhu a vymenovanie Patricie za partnerku je dôležitým krokom v našej stratégii.“ povedal Peter Kubina, Managing partner pre Slovensko. „Obdivujem Patriciine strategické myslenie, vášeň a tímovo orientovanú energiu. Vďaka svojim bohatým znalostiam a skúsenostiam povedie tím sebavedome a s istotou. Taktiež by som sa chcel poďakovať Stanislave Valientovej za jej obrovský prínos pre našu firmu a našich klientov za posledných 7 rokov. Prajeme jej všetko najlepšie a dúfame, že s ňou budeme naďalej spolupracovať ako s váženým klientom.“

Dentons Bratislava zamestnáva 24 právnikov vrátane troch partnerov. Dentons pôsobí na slovenských trhoch viac ako 25 rokov prostredníctvom svojich právnych predchodcov.  


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk