18.5.2015
ID: 2887

PETERKA & PARTNERS oznamuje nové vedenie pobočky v Bratislave

dffe0d9d624de975ef0f81dd7e7b79da/PP_l.png
Zdroj: PETERKA & PARTNERS

Tlačová správa

Advokátska kancelária PETERKA & PARTNERS s potešením oznamuje vymenovanie Andrei Butašovej a Jána Makaru na pozície riaditeľov pobočky v Bratislave. Na vedení pobočky sa bude podieľať taktiež ako vedúci právnik Elena Chorvátová.

Přemysl Marek, ktorý slovenskú pobočku PETERKA & PARTNERS v Bratislave v roku 2001 založil a s výnimkou rokov 2004 až 2007 riadil, sa po dlhoročnom pôsobení na Slovensku vracia do Čiech a  bol menovaný riaditeľom pobočky PETERKA & PARTNERS v Prahe.

PETERKA & PARTNERS ďakuje Přemyslovi Marekovi, rovnako ako členom nového vedenia za vynikajúcu prácu odvedenú v minulosti a do budúcna praje veľa úspechov.

Andrea Butašová

Andrea Butašová

Andrea sa vo svojej právnej praxi zameriava na problematiku obchodného práva, dodávateľsko-odberateľských vzťahov a z nich vyplývajúcich sporových prípadov prejednávaných v súdnom a rozhodcovskom konaní. Je špecialistom na problematiku Zmlúv o dielo a súvisiace spory. Má bohaté skúsenosti s koordináciou právnych služieb vo viacerých regiónoch a často spolupracuje s poprednými medzinárodnými advokátskymi kanceláriami.
Hovorí plynule po anglicky, francúzsky a slovensky (materinský jazyk).

Ján Makara

Ján Makara

Ján sa vo svojej právnej praxi venuje najmä fúziám a akvizíciám, nehnuteľnostiam a obchodnému právu vo všeobecnosti. Klienti oceňujú jeho vyjednávacie schopnosti, pro-klientsky prístup a inovatívne riešenia. Má bohaté skúsenosti s koordináciou právnych služieb vo viacerých jurisdikciách, a to najmä v rámci regiónu strednej a východnej Európy, kde je kľúčovým kontaktom pre celý región pre domácich a medzinárodných klientov.
Hovorí plynule po anglicky, francúzsky a slovensky (materinský jazyk).

Elena Chorvátová

Elena Chorvátová

Elena sa vo svojej právnej praxi sa zameriava najmä na oblasť pracovného práva (okrem iného otázky medzinárodného vysielania, prechodu zamestnancov či kolektívneho vyjednávania). Rovnako sa venuje aj oblasti korporátneho práva. Často sa objavuje ako prednášajúci na odborných konferenciách k pracovno-právnej tematike a aktívne prispieva odbornými článkami na aktuálne legislatívne témy do slovenských i zahraničných periodík.
Hovorí plynule po anglicky, francúzsky a slovensky (materinský jazyk).


PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava

Tel.:  +421 2 544 18 700
Fax.: +421 2 544 18 701
e-mail: office@peterkapartners.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk