27.9.2016
ID: 3475

Porovnať dve verzie zmluvy do 5 minút: jednoducho nemožné!

9b56ca8f657ed7461af42d969bce428a/ManInMiddleOfPaperStacks_300_200.jpg
Zdroj: ABBYY

Komerčné oznámenie

Na formáte oboch kópií nezáleží – vytlačené na papieri, PDF alebo prosté fotografie zo smartfónu – táto úloha sa skutočne dá zvládnuť. A nie je potrebné ani únavná dôkladná kontrola dokumentov.

Zmluvy vždy podpisujú dve strany, a jedna vždy máva menej šťastia – -tá strana, ktorá má byť tá posledná, čo to má urobiť. Ak ste práve vy (vaša spoločnosť) takouto druhou stranou, musíte mať istotu, že podpisujete presne to, čo ste si dohodli. Podpísaný dokument spravidla dostanete ako papierovú kópiu a v tomto momente už nie je možné jeho digitálne porovnanie s originálom. Ako sa vraví „Bohu veríme, ostatné si overíme“. Ste nútený venovať svoj čas kontrole podpísanej zmluvy a jej porovnaniu s dohodnutým znením. Celý tento postup je neefektívny, náročný na čas, duševne únavný a nezdravý pre vaše oči. Asi sa otvorene priznáte, že to nemáte vôbec radi.

Čo si s tým počať? Skutočne sa to dá stihnúť za 5 minút bez nutnosti overenia každého každučičkého znaku, odseku a strany? V našom modernom digitalizovanom svete je možné množstvo vecí, možno len o nich ešte nevieme. Aby ste si s touto úlohou poradili, musíte mať k dispozícii toto:

  • 1) akékoľvek zariadenie na vytvorenie obrázkov z vašich dokumentov, najlepšie vo vysokom rozlíšení – dobrý fotoaparát smartfónu, skenovacie zariadenie, multifunkčnú tlačiareň a pod.
  • 2) profesionálny softvér na rozpoznávanie textu, ako je ABBYY FineReader
  • 3) Microsoft Word

Prvým krokom je vytvorenie digitálnej kópie vášho dokumentu a jej uloženie vo formáte PDF, JPG, BMP a pod. Máte to za 30 sekúnd. Potom už musíte otvoriť ABBYY FineReader. Najnovšia verzia – ABBYY FineReader 12 – spustí rozpoznávanie už na pozadí, hneď keď načíta súbor s obrázkom. Používanie softvéru na rozpoznávanie textu výrazne zrýchľuje postup porovnávania. Po rozpoznávaní textu, ktorý si môže max. pár minút, v závislosti od dĺžky dokumentu, dostanete presnú repliku v textovom editore, ktorú si môžete uložiť vo formáte Microsoft Word. Word jednoducho nájde a zobrazí všetky rozdiely medzi oboma variantmi dokumentu. Vďaka tomu budete potrebovať iba niekoľko minút na získanie výsledku porovnania v textovom editore, a trocha ďalšieho času na prebehnutie zistených rozdielov na obrazovke. A hotovo!

ABBYY

Prečo ABBYY FineReader? Pretože zaručuje vysokú presnosť konverzie do slovenčiny, ktorá má rozhodujúci význam pre následné porovnanie dokumentov. Softvér správne rozpozná až 99,8 % texty a presne zreprodukuje formátovanie dokumentu. Viaceré zvyšné chyby rýchlo skorigujete priamo vo FineReader nástrojom „Overiť text“. Použitie softvéru na rozpoznávanie textu skracuje čas overenia na v desiatky raz, čo vám umožní získať plne overenú kópiu porovnaného papierového dokumentu alebo súboru PDF vo formáte Microsoft Word.

Nástroj „Overiť text“ vám umožní prechádzať od jedného neistého znaku k druhému. Zvýrazní ich tak, že ani jednu chybu nevynecháte. V hornej časti okna vidíte aj fragment skenovaného dokumentu v jeho reálnej podobe, aby ste sa nemuseli pozerať na papier pri porovnávaní s originálom. Súčasne sa kontroluje aj pravopis – t.zn. FineReader vám ukáže slová, ktoré nie sú v slovníku, a ponúkne vám možné varianty – stačí len kliknúť na vhodný variant, aby sa chyba opravila.

Možno to znie komplikovane, ale v skutočnosti to tak nie je. Hoci je ABBYY FineReader výkonný profesionálny softvér na OCR v množstvom možností, je veľmi príjemný pri používaní. Nebudete musieť mrhať cenné hodiny, aby ste to zvládli. Na skonvertovanie dokumentu do niektorého z upraviteľných formátov si vystačíte len s niekoľkými tlačidlami – ostatné za vás už urobí softvér. Rozhranie softvéru je intuitívne zrozumiteľné pre každého, kto pracuje s počítačom. Sami uvidíte, koľko času môžete usporiť. A nielen času, naozaj: celková kontrola a overenie dokumentov je únavná rutina a unavený človek robí chyby bez toho, aby si ich všimol. Softvér sa naopak nikdy neunaví.

ABBYY

Ak ešte stále overujete dokumenty tradičnou metódou kontrolou papierovej kópie a porovnávaním s originálom, vyskúšajte túto metódu a uvidíte, aký rekordný čas dosiahnete. Na PC už zrejme máte nainštalovaný Microsoft Word a vo vrecku máte aj smartfón s fotoaparátom. Už vám stačí len prevziať si skúšobnú 15-dňovú verziu FineReader tu: www.sk.abbyy.com.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk