4.5.2022
ID: 5418

Povýšenie v slovenskom tíme

6a16db805e0a32f8549c6746a9792d80/BIRD&BIRD_LOGO.png
Zdroj: Bird & Bird

Ivan Kisely, advokát, ktorý doteraz pôsobil v bratislavskej kancelárii medzinárodnej advokátskej kancelárie Bird & Bird ako Counsel, bol vymenovaný za partnera s účinnosťou od 1. mája 2022.

Ivan má 15 rokov skúseností v oblasti obchodného a zmluvného práva, fúzií a akvizícií a komplexného poradenstva spoločnostiam v obrannom a automobilovom priemysle. Venuje sa aj inovatívnym oblastiam práva, vrátane moderných technológií, umelej inteligencie a autonómnych vozidiel. Okrem toho má značné skúsenosti s poskytovaním právnej podpory v oblasti verejného obstarávania a verejnoprávnej regulácie.

Od svojho nástupu do Bird & Bird v roku 2020 významne posilnil nielen slovenský tím, ale aj medzinárodnú sektorovú skupinu Bird & Bird pre automobilový priemysel, a to vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v oblasti elektromobility a budovania infraštruktúry pre prevádzku elektromobilov. Okrem spoločností v automobilovom a obrannom priemysle Ivan poskytuje poradenstvo aj širokej škále klientov v iných odvetviach, ako je energetika, stavebníctvo, informačné technológie a herný priemysel. Popri právnej praxi je Ivan dlhoročným externým prednášajúcim na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ivan Sagál, Riadiaci partner bratislavskej a pražskej kancelárie Bird & Bird zdôraznil: „Ivanovo vymenovanie za partnera je významným míľnikom vo vývoji našej bratislavskej kancelárie a signálom jej stabilného miesta na slovenskom trhu, ako aj jej potenciálu pre ďalší rozvoj a rast. Sme radi, že Ivan vo svojej novej role bude rozvíjať a zastupovať našu bratislavskú kanceláriu lokálne, regionálne, ako aj v rámci našej medzinárodnej siete.“

Ďalšou novinkou od mája 2022 v bratislavskom tíme je povýšenie Kataríny Pfeffer na pozíciu Senior Associate. Katarína sa dlhodobo špecializuje na zmluvné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície a má rozsiahle skúsenosti v oblasti pracovného práva. Jej právne zameranie zahŕňa aj špecifické otázky farmaceutického práva a regulácie farmaceutického priemyslu.
 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk