Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.5.2021
ID: 5089

Pracujte efektívnejšie s elektronickou schránkou Praetor

d7dd1608ac252c20650ad77570adabbb/Praetor_logo.png
Zdroj: Praetor

Dajte zbohom zdĺhavému, opakovanému prihlasovaniu a práci s poštou cez portál Slovensko.sk

Praetor je technickým prepojením medzi advokátskymi kanceláriami a portálom Slovensko.sk. Používatelia oceňujú lepší prehľad a dátovú základňu pre zostavovanie rôznych interných reportov. Ponúka množstvo užitočných funkcionalít, ktoré spríjemňujú každodennú prácu.

Elektronické schránky Praetor

Práca s elektronickými schránkami Praetor umožňuje:

  1. Automatické napojenie pošty na spis
  2. Bez nutnosti autentifikácie cez portál Slovensko.sk
  3. Bezpečnostný certifikát pre komunikáciu
  4. Príjem a odosielanie pošty
  5. Delegovať oprávnenia k správam
  6. Hromadné podpisovanie
  7. Adresár subjektov

Bez nutnosti autentifikácie cez Slovensko.sk

Praetor vás ušetrí potreby autentifikácie pri každom prihlásení. Vytvára permanentné pripojenie, ktoré automaticky sťahuje a odosiela elektronické správy. Navyše generujeme unikátny bezpečnostný certifikát, ktorý zvyšuje úroveň zabezpečenia komunikácie. Prístup do elektronickej schránky cez portál Slovensko.sk zostáva zachovaný.
 

 

Modul Pošta

Integrálnou súčasťou je aj modul „Pošta“, ktorá obsahuje aj novú funkcionalitu pre zlepšenie komunikácie s externým prostredím.

Stiahnuté aj odoslané správy sú zobrazené v používateľsky príjemnom prostredí. Získate prehľad priamo nad súvisiacu poštu. V rýchlom náhľade jednoducho identifikujete typ danej správy, dokumenty sa zobrazia v čitateľnom formáte. Nezaoberajte sa technickými a servisnými správami, čítajte to, čo je predmetom vašej práce. Práca s doručenkami vám ponecháva možnosť rozhodovať sa o dátume ich potvrdenia.

Hromadné podpísanie správ určených k odoslaniu

Odosielať elektronické správy je možné priamo z Praetora, buď priamo zo spisu, alebo z modulu Pošta. V module Pošta je možnosť hromadne podpísať správy určené k odoslaniu. Praetor automaticky ukladá všetky subjekty Orgány verejnej moci a umožňuje ich aj vyhľadávať. Došlú aj odoslanú poštu Praetor automaticky napojí na predmetný spis.

„Veľmi oceňujem vytvorenie tejto novej funkcionality. Poštu z el. schránky prijímam jednoducho, priamo v Praetore, pár klikmi. Automaticky sa priraďuje k spisu. Každá príloha v pošte sa stiahne aj v čitateľnom formáte (pdf alebo jpg). Veľkou výhodou je tiež, že sa pošta zobrazuje chronologicky a v súvislostiach (teda napr. od podania žiadosti cez vyrúbenie poplatku, pridelenie sudcu až po zapísanie). Praetor odosiela notifikáciu o novej pošte prostredníctvom Outlooku všetkým spracovateľom spisu a tak si ju zodpovedný advokát/ spracovateľ spisu pozrie priamo na spise.“ Adriana Ambrovičová, office manager, Legate.

Archív došlej a odoslanej pošty

Praetor archivuje všetku došlú aj odoslanú poštu, nielen cez elektronickú schránku. Nepotrebujete teda záložný priestor na archiváciu došlej a odoslanej pošty na portáli Slovensko.sk.

Zefektívnite si správu a riadenie agendy advokátskej kancelárie

Vyskúšajte si prácu s Praetorom na 30 dní zdarma. Dajte priestor novému pohľadu na pracovnú agendu vašej kancelárie. Pre viac informácií navštívte stránku Praetor - Informačný systém pre advokáciu v SR.

 

Obr. Ukážka odosielania elektronickej správy zo spisu
 

Obr.: Základné zobrazenie pošty s rýchlym náhľadom vpravo


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk