15.4.2013
ID: 120

Právnická firma roka 2013

4221f8d80fc70968d92cd295c820814f/PFR SK.png
Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v utorok 16. apríla v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

Týždenník TREND v spolupráci s epravo.sk vyhlasujú prvý ročník súťaže Právnická firma roka 2013. Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v jednotlivých odboroch práva. Právnickou firmou roka je vždy veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia.

Ocenené kategórie:

 • Právo obchodných spoločností
 • Developerské projekty a nehnuteľnosti
 • Fúzie a akvizície
 • Bankovníctvo a financie
 • Duševné vlastníctvo, telekomunikácie, právo informačných technológií
 • Pracovné právo
 • Verejné obstarávania
 • Sporová agenda
 • Daňové právo

 • Právnická firma roka pre domácu advokátsku kanceláriu
 • Právnická firma roka pre medzinárodnú advokátsku kanceláriu

Kritéria hodnotenia:

Hodnotenie má dve časti. Prvá časť predstavuje vypĺňanie dotazníkov a druhá časť stanovisko hodnotiteľov, pričom každá predstavuje 50 %:

1.časť:
Zapojené advokátske kancelárie vypĺňajú dotazník, z ktorého sa získa prehľad podľa jednotlivých odborov práva o transakciách, na ktorých pracovali. Orientácia je na právnu zložitosť, náročnosť, medzinárodné prvky, spoločenský dosah, význam pre lokálnu justíciu alebo legislatívu.

2.časť:
Stanovisko hodnotiteľov, ktorých predstavujú ľudia z inštitúcií mimo právnickej brandže, tj. predstavitelia veľkých zadávateľov, investičných bánk, audítorské firmy. V skupine hodnotiteľov nie sú šéfovia právnych oddelení, ale hlavne členovia predstavenstva alebo dozorných rád, ktorí sú príjemcovia výsledku práce advokátskych kancelárií.

Na podujatí sa zúčastní 200 pozvaných hostí, medzi ktorými sú okrem advokátskych kancelárií zapojených do súťaže Právnická firma roka, aj významní predstavitelia zo slovenského biznisu a odborníci z právnej oblasti.

Slávnostným ceremoniálom má  týždenník TREND a epravo.sk snahu vyzdvihnúť význam odbornosti v poskytovaní právnych služieb, a tým prispieť k posilňovaniu právnej istoty.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk