17.4.2013
ID: 125

Právnická firma roka 2013 - Výsledková listina

ad08b8252fe4a156d00a86aec7ae880a/PFR SK.png
Zdroj: shutterstock.com

Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov prvého ročníka súťaže Právnická firma roka 2013. Cieľom súťaže bolo poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Právnickou firmou roka v danej kategórii sa stala veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia. Slavnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 16. apríla 2013 v priestorách hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA PRE DOMÁCU ADVOKÁTSKU KANCELÁRIU

Víťaz kategórie: Ružička Csekes s.r.o.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA PRE MEDZINÁRODNÚ ADVOKÁTSKU KANCELÁRIU

Víťaz kategórie: White & Case s.r.o.


PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Víťaz kategórie: Čechová & Partners

Veľmi odporúčané:

 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • DEDÁK & Partners, s.r.o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • White & Case s.r.o.

Odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS
 • PRK Partners s.r.o
 • SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY A NEHNUTEĽNOSTI

Víťaz kategórie: Ružička Csekes s.r.o.

veľmi odporúčané:

 • Dentons Europe CS LLP (do 28.3.SALANS)
 • Hillbridges, s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • SQUIRE SANDERS
 • White & Case s.r.o.

odporúčané:

 • Čechová & Partners
 • DEDÁK & Partners, s.r.o.
 • Havel, Holásek & Partners s.r.o.
 • Lansky, Ganzger & Partner
 • PETERKA & PARTNERS v.o.s.


FÚZIE A AKVIZICIE

Víťaz kategŕie: White & Case s.r.o.

veľmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Čechová & Partners
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o
 • Ružička Csekes s.r.o.

odporúčané:

 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • DEDÁK & Partners, s.r.o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Havel, Holásek & Partners s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS v.o.s.


BANKOVNÍCTVO A FINANCIE

Víťaz kategórie: Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

veľmi odporúčané:

 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • White & Case s.r.o.

odporúčané:

 • Čechová & Partners
 • DLA PIPER WEISS-TESSBACH
 • Havel, Holásek & Partners s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS v.o.s.
 • PRK Partners s.r.o.


DUŠEVNE VLASTNÍCTVO, TELEKOMUNIKÁCIE, PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Víťaz kategórie: Brichta & Partners

veľmi odporúčané:

 • Čechová & Partners
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS
 • ROWAN LEGAL s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • White & Case s.r.o.

odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Havel, Holásek & Partners s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Vojčík & Partners, s.r.o.
 • Weinhold Legal, v.o.s.


PRACOVNÉ PRÁVO

Víťaz kategórie: Nitschneider & Partners

veľmi odporúčané:

 • Čechová & Partners
 • PETERKA & PARTNERS v.o.s.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Weinhold Legal, v.o.s.
 • White & Case s.r.o.

odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • DEDÁK & Partners, s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
 • WOLF THEISS, organizačná zložka


VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Víťaz kategórie: Ružička Csekes s.r.o.

veľmi odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • Lansky, Ganzger & Partner
 • ROWAN LEGAL s.r.o.
 • Weinhold Legal, v.o.s.
 • White & Case s.r.o.

odporúčané:

 • Čechová & Partners
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Havel, Holásek & Partners s.r.o.
 • TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
 • WOLF THEISS, organizačná zložka


SPOROVÁ AGENDA

Víťaz kategórie: Rowan Legal s.r.o.

veľmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • DEDÁK & Partners, s.r.o.
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.

odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • Čechová & Partners
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS
 • Valko Marián & partners, s.r.o.
 • White & Case s.r.o.


DAŇOVÉ PRÁVO

Víťaz kategórie: PRK Partners s.r.o.

veľmi odporúčané:

 • Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • White & Case s.r.o.

odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • HKP Legal, s.r.o.
 • Havel, Holásek & Partners s.r.o.
 • WOLF THEISS, organizačná zložka


Kritéria hodnotenia a ďalšie informácie naleznete zde.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk