5.12.2013
ID: 1188

Program "Advokáti Pro Bono" na Slovensku

243bce61fac68dfb52550906f83fb5ab/BNT logo.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

bnt attorneys-at-law v Bratislave v rámci spoločenskej zodpovednosti (corporate responsibility) myslí aj na právnu pomoc organizáciám, ktoré si ju z finančných dôvodov nemôžu dovoliť a aktívne sa od roku 2011 podieľa na projekte Advokáti Pro Bono, nadácie Pontis.

"Pomáhame posilňovať spravodlivosť v spoločnosti, obhajovať verejný záujem a práva tých, ktorí sa ocitli v núdzi," uvádza bnt. Tým, že sa program zameriava na právnu podporu neziskových organizácií, posilňuje sa právne povedomie v občianskej spoločnosti a ich pomoc je mnohonásobne účinnejšia. Združenia, nadácie či iné verejnoprospešné iniciatívy môžu vďaka tomu dlhodobejšie a účinnejšie pomáhať väčšiemu počtu detí, seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým postihnutím, ľuďom bez domova, rodinám v kríze, utečencom či prírode.bnt zatiaľ poskytlo poradenstvo pri nasledovných projektoch:

  • Etipo, Občianske združenie. Stanovisko k poskytovaniu služieb za 2 % z daní.
  • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Právne nakoncipovanie zmluvy o spolupráci s človekom, ktorý sa stal (bez nároku na honorár) „tvárou" portálu odkazprestarostu.sk.
  • Odyseus, Občianske združenie. Právne poradenstvo ohľadom podmienok rýchlotestov na protilátky proti HIV, HCV a syfilis v kapilárnej krvi.
  • P-MAT, nezisková organizácia. Právne nakoncipovanie všeobecných zmluvných podmienok pre organizáciu sústredení detí a poskytnutie právnej pomoci v otázke pravidiel novej súťaže - Festival fyzikálnych filmov.
  • Pontis, Nadácia. Príprava zmluvného systému pre projekt Vecné dary, ktorý prepája ponuky firemných darcov a potreby neziskových spoločností.
  • Pontis, Nadácia. Právna konzultácia k zmluve o výpožičke pre pacientov v rámci programu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex.
  • Prima, Občianske združenie. Stanovisko: Je držanie narkotík a psychotropných látok pri zbieraní použitých striekačiek a ihiel narkomanov trestným činom, keďže tento materiál obsahuje zvyšky uvedených látok?
  • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Právne poradenstvo ohľadom zriadenia pobočky občianskeho združenia, právnej samostatnosti pobočky, jej pozície ako súčasti občianskeho združenia.
  • Ulita, Občianske združenie. Právnu pomoc v otázke ďalšieho postupu pri porušení zmluvy zo strany dodávateľa a právne zastupovanie v ďalšom dialógu s ním s cieľom vymáhania zaplatených záloh a zmluvnej pokuty.


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk