22.5.2015
ID: 2886

Recenzia Verejné obstarávanie – právo a prax

4bba82b74879ffefc9dacf958381749b/VO_obalka.PNG
Zdroj: Wolters Kluwer

Komerčné oznámenie

Na trhu odborných informácií nájdete už druhý rok dvojmesačník vydavateľstva Wolters Kluwer. Časopis je orientovaný na široké spektrum informácií (informačné povinnosti verejného obstarávateľa, vyhodnocovanie ponúk, súťažné podklady, revízne postupy, upozornenia na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v jednotlivých fázach verejného obstarávania a iné).

Rok 2015 je rokom očakávaných zmien najmä v oblasti verejného obstarávania. Už 1. marca 2015 nadobudla účinnosť zmena zákona o verejnom obstarávaní uskutočnená zákonom č. 13/2015 Z. z. a už sú avizovane aj ďalšie legislatívne zmeny. Azda najočakávanejšou z pripravovaných legislatívnych zmien je nový zákon o verejnom obstarávaní prijatý v roku 2014, ktorý by mal do slovenského právneho poriadku transponovať nové smernice Európskej únie. Cieľom časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax je informovať čitateľa o pripravovaných a novoprijatých zmenách tak, aby sa k informáciám potrebným pre prax dostal čo najskôr.

Okrem aktuálnych informácií sú články zamerané na polemické témy, ktoré aj napriek často na oko jednoznačnej právnej úprave prinášajú v aplikačnej praxi mnohé komplikácie. V obsahu časopisu čitateľ nájde tiež výber z rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, Súdneho dvora EU či metodík Úradu pre verejné obstarávanie, ktorými autori budú reagovať na aktuálnu tému, prípadne ktoré im poslúžia na potvrdenie nimi uvádzaných tvrdení.

AKTUÁLNE TÉMY, LEGISLATÍVNE NOVINKY, UPOZORNENIA DO PRAXE

O autoroch

Výber autorov prispievajúcich do časopisu bol podmienený najmä tou skutočnosťou, aby išlo o ľudí z praxe. Popri autoroch publikácie, ktorú vydavateľstvo prinieslo na trh v minulom roku, „Zákon o verejnom obstarávaní – komentár“, JUDr. Juraja Tkáča a JUDr. Mareka Grigu, kvalitu časopisu zaručujú aj pravidelné príspevky od JUDr. Jany Zemkovej, PhD. (sudkyne Najvyššieho súdu SR rozhodujúcej v senáte sporové veci ohľadom verejného obstarávania), Dr. Ľubice Páleníkovej (advokátky pravidelne publikujúcej na portáli www.obstaraj.sk), Ing. Zlatice Páleníkovej (zamestnankyne verejného obstarávateľa) a Ing. Mareka Reisingera. Okruh odborníkov, ktorí budú prispievať do časopisu, sa bude rozširovať, aby tento dvojmesačník prinášal informácie zo všetkých aspektov verejného obstarávania.

Kvalitné informácie na najvyššej odbornej úrovni.  


Obsah najnovšieho čísla

ČLÁNKY

Porušenie povinnosti zadať zákazku cez elektronické trhovisko str. 2
JUDr. Juraj Tkáč

Malé a stredné podniky str. 4
JUDr. Viliam Karas, PhD., Mgr. Marek Šmid, LLB.

Nulové hodnoty nielen v elektronickej aukcii str. 8
JUDr. Zora Vypušťáková

Apel k normotvorcovi – opätovné zavedenie odbornej spôsobilosti pre verejné obstarávanie str. 16
JUDr. Juraj Tkáč

Smernica o vymáhaní škôd spôsobených porušením predpisov hospodárskej súťaže str. 17
Mgr. Peter Ikrényi, Mgr. Matúš Ľahký

Počítanie lehôt na elektronickom trhovisku str. 19
Mgr. Marcela Návesňáková

Informačné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa v procese verejného obstarávania, 2. časť str. 22
JUDr. Marek Griga

Pozitívne zmeny v oblasti riadenia eurofondov v novom programovom období str. 28
Katarína Masná,

Výzvy á la carte str. 29
Tamás Szőke, Maroš Janovič

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

Analýza rozhodnutia rady Úradu pre verejné obstarávanie týkajúceho sa využitia inštitútu chránených dielní a pracovísk pri stavebných zákazkách str. 31
Mgr. Marcela Návesňáková

Administratívne trestanie v procese verejného obstarávania str. 33
JUDr. Jana Zemková, PhD.

Koniec právnej istoty? Neplatnosť zmluvy napriek zverejneniu oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex-ante str. 36
Dr. Ľubica Páleníková

Zmluvy v oblasti informačno-komunikačných technológií – metodický pokyn str. 40
JUDr. Juraj Tkáč


Objednajte si časopis Verejné obstarávanie – právo a prax na stránkach vydavateľstva, kde si môžete tiež prelistovať ukážkové číslo - k dispozícii >>> tu.

Wolters Kluwer


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk