9.2.2024
ID: 5995

Roman Vydra novým partnerom v BBH Bratislava

8b5fab77a311ba21396039b4f082f7f8/imagePreview.png
Zdroj: BBH

BBH advokátska kancelária, s.r.o. s potešením oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2024 sa jej novým partnerom stal Roman Vydra.

Roman sa v BBH špecializuje na zmluvné právo, právo obchodných spoločností a právo nehnuteľností a taktiež sa zameriava na oblasť riešenia sporov, v rámci ktorej zastupuje najmä veriteľov, vrátane bánk a iných významných veriteľov z bankových úverov, pri vymáhaní ich pohľadávok v súdnych konaniach, konkurzných konaniach a pri alternatívnych riešeniach sporov.

Roman Vydra nastúpil do BBH v roku 2013 po absolvovaní Právnickej fakulty Masarykovej univerzity s vyznamenaním. Počas svojej viac ako desaťročnej praxe poskytoval poradenstvo mnohým z prominentných klientov BBH, ktorí dlhodobo oceňujú jeho schopnosť myslieť strategicky a porozumieť špecifickým potrebám ich podnikania. V medzinárodnom rankingu Legal500 je Roman hodnotený ako „rising star“ v oblasti riešenia sporov (dispute resolution).

Vo svojej práci pre klientov BBH bude Roman pokračovať v pozícii partnera bratislavskej kancelárie. „Som veľmi rád, že vo svojej kariére môžem pokračovať v špičkovom tíme právnikov BBH, a to v postavení partnera. Mojou prioritou bude z tejto pozície prispievať k ďalšiemu rozvoju a rastu bratislavskej kancelárie BBH pri zachovaní toho, čím je BBH na trhu známe najviac, čiže prvotriednej kvality právnych služieb poskytovaných našim klientom“, uviedol nový partner BBH.


 


BBH
BBH advokátska kancelária, s.r.o. je renomovaná advokátska kancelária, ktorá je súčasťou etablovanej siete advokátskych kancelárií BBH. V súčasnej dobe BBH pôsobí, okrem Slovenskej republiky, aj v Českej republike ako BBH, advokátní kancelář, s.r.o. BBH je každoročne uvádzaná na popredných pozíciách v medzinárodných rankingoch ako Legal500, Chambers and Partners či IFLR 1000.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk