15.4.2013
ID: 108

Seminár “Ochrana dát vo virtuálnom svete“

613ed674a86784461ffe7835edac15c6/BNT logo.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

Advokátska kancelária bnt | attorneys-at-law v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou organizuje seminár na tému “Ochrana dát vo virtuálnom svete”.

Seminár sa bude venovať najmä nasledovným otázkam:

  • Aké zmeny a nové povinnosti čakajú podnikateľov v súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov účinným od 1.6.2013? Musí Vaša osoba zodpovedná za starostlivosť o ochranu osobných údajov po novom vykonať skúšky na úrade? Musíte vôbec zodpovednú osobu menovať?
  • Ako zaistiť ochranu osobných údajov a citlivých dát podnikateľa pri ich prenose v rámci Vášho koncernu alebo k poskytovateľovi IT podpory napr. pri cloudingu?
  • Viete identifikovať a zabezpečiť svoje iné práva vo virtuálnom svete? Ako sa chrániť pred cybersquatermi, ako chrániť obsah internetovej stránky?

Na dané témy môžete diskutovať so špecializovaným tímom právnikov z bnt | attorneys-at-law:

Mgr. Katarína Babiaková, LL.M., advokátka
Mgr. Nina Klocoková, advokátska koncipientka

 

KEDY: 21. MÁJ 2013, 9.00 – 12.00 hod
  (8.30 hod— registrácia, 9.00—12.00 hod - seminár s diskusiou)
   
KDE: Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)
  Europeum Business Center/B, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
   
Jazyk: slovenčina
  Prednášky budú tlmočené do nemčiny.
   

Pre viac informácií kontaktujte: 


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk