4.5.2017
ID: 3687

Sme nový typ rodinnej kancelárie

7664d2b41f6047681cee641d2e0d0d7c/logo-semancin-partners_w.png
Zdroj: SEMANČÍN & PARTNERS

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS patrí vo finančnom práve medzi špičku na Slovensku. Ako jednu z mála čisto slovenských kancelárií ju pri najväčších a najnáročnejších transakciách oslovujú aj medzinárodné banky. Okrem toho svojim klientom pomáha riešiť tie najkomplikovanejšie medzinárodné prípady v oblasti hospodárskej súťaže alebo v rámci ochrany osobných údajov. „Počas svojho fungovania sme pomohli právne zastrešiť nielen obchody za stovky miliónov eur, ale napríklad aj vyhrať vojnu o slovenské vajíčka,“ hovorí zakladajúci partner tejto kancelárie Jozef Semančín.

Popri tom postupne budujú nový typ rodinnej advokátskej kancelárie. „Chceme vybudovať takú advokátsku kanceláriu, ktorá bude pri klientoch stáť nielen v obchodných, ale aj súkromných záležitostiach. A klient sa na ňu bude môcť spoľahnúť aj pri zastupovaní v náročných trestných konaniach“ dodáva J. Semančín.

SEMANČÍN & PARTNERS

Fakty 

   Názov:     SEMANČÍN & PARTNERS
   Adresa:    Polus Tower I Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
   Založenia:    Rok 2013
   Právnikov:    8
   Celkovo:    10
   Ocenenie:     Právnická firma roka 2017, Odporúčaná kancelária v kategórii Bankovníctvo a financie
 Právnická firma roka 2017, Veľmi odporúčaná kancelária v kategórii IT právo a telekomunikácie
 Chambers Global 2017, Leading Individual Jozef Semančín, Band 2 (BANKING & FINANCE — SLOVAKIA)
 Chambers Global 2017, Other Noted Firm (BANKING & FINANCE — SLOVAKIA)
 Chambers Europe 2017, Leading Individual Jozef Semančín, Band 2 (BANKING & FINANCE — SLOVAKIA)
 Chambers Europe 2017, Other Noted Firm (BANKING & FINANCE — SLOVAKIA)
 IFLR 1000 2015 Recognised Firm, Financial and Corporate

Rozhovor: Mgr. Jozef Semančín, LL.M., JUDr. Lucia Semančínová

Na vašom webe je ako prvá informácia, že robíte právo inak. Ako teda?
Jozef Semančín (JS): Sme rodinná právnická kancelária. A tým nemyslím, že tu pracujem spolu s manželkou, ale to, že pre našich klientov chceme byť  ̶  a myslím si že aj sme  ̶  člen ich rodiny. Viem, že to znie trochu ako klišé, ale u nás sa na to pozeráme tak, že za rodinou môžete prísť v každej situácii. Nikdy sa k vám neobráti chrbtom, vždy vám podá pomocnú ruku a pomôže. Rovnako pracujeme aj my.
Lucia Semančínová (LS): Spoločne budujeme kanceláriu, ktorá klienta vypočuje a bude stáť za ním aj v ťažkých osobných situáciách. Preto okrem obchodného práva poskytujeme klientom i služby v oblasti trestného, rodinného a dedičského práva. Jednoducho, keď už je niekto našim klientom, môže sa na nás spoľahnúť bez ohľadu na to, či ide o obchodnú vec alebo zložitú životnú situáciu. Dôležitá je dôvera a vzťah, ktorý takto s klientom vzniká.

Prečo ste zvolili tento prístup?
JS: Pretože to podľa nás dáva zmysel. Ak pre niekoho dobre vyriešite obchodný prípad, je prirodzené, že vám bude dôverovať, aj keď má problém so súkromnou vecou. Ak mu však poviete: toto naša kancelária nerobí, nájdite si iného právnika  ̶  nikdy si nevybudujete naozaj dôverný vzťah. Preto je podľa mňa dôležité postarať sa o klienta aj v týchto citlivejších oblastiach. Až keď si navzájom maximálne dôverujete aj v súkromí, až potom ste rodinný právnik.

Kedy ste sa rozhodli, že chcete ísť týmto smerom?
JS: Študoval a pracoval som v Anglicku, kde je tento model už zabehnutý a v posledných rokoch naň prechádza stále viac advokátskych kancelárií. Musím povedať, že ma zaujal nielen preto, že som s tým mal osobnú skúsenosť, ale celá práca advokáta mi tak dáva väčší zmysel. A to je niečo, čo som osobne hľadal. Zo zahraničia som sa vracal domov na Slovensko práve s tým, že chcem pomôcť doma zmeniť veci k lepšiemu. Jednak tým, akých klientov budem zastupovať, ale aj spôsobom práce.
LS: Ja som na tom rovnako. Keď sme sa s manželom rozprávali o tom, v akej kancelárii by sme chceli pracovať, na tomto modely sme sa od začiatku zhodli. Ak si uvedomíte, aké ťažké je pre klienta prísť za niekým, s kým riešil obchodné záležitosti a povedať mu o svojich osobných problémoch, tak takúto dôveru jednoducho nemôžete sklamať a odmietnuť ho s tým, že my to nerobíme. Preto klientom od začiatku jasne hovoríme, že pri nich budeme stáť bez ohľadu na to, s čím za nami prídu.

SEMANČÍN & PARTNERS

Takže pokrývate úplne všetky oblasti práva?
JS: Aj my máme samozrejme svoju špecializáciu. Vyštudoval som na Cambridgskej univerzite bankovníctvo a finančné právo, hospodársku súťaž a medzinárodné obchodné spory. Práve tieto oblasti sú kľúčové. Sme jedna z mála čisto slovenských advokátskych kancelárií, ktorú banky pozývajú do súťaží na právne služby na veľké medzinárodné transakcie. Intenzívne sa venujeme aj právu životného prostredia, najmä odpadovému hospodárstvu.
LS: Ja som zasa pracovala vyše jedenásť rokov na protimonopolnom úrade, dlhodobo sa venujem tejto agende a zároveň sa špecializujem na ochranu osobných údajov a informačnú bezpečnosť. Máme kolegov, ktorí sa orientujú na obchodné právo, transakcie a finančníctvo, trestné alebo rodinné právo, veľa agendy máme v oblasti ochrany osobných údajov, informačnej bezpečnosti a compliance. Takže klientom naozaj pomôžeme prakticky v každom prípade.

Oceňujú tento prístup klienti?
JS: Myslím si, že je to skôr otázka pre nich, ale ja verím, že áno. Máme veľmi dobrú spätnú väzbu a klienti sú spokojní a ostávajú u nás.
LS: Dôležité pre nás je, že už po tomto prístupe volajú aj sami klienti. A funguje to oboma smermi. Ak niekomu pomôžete v trestnej veci alebo s rodinným problémom, tak potom sa vám ozve aj s transakciou. A naopak máme firmy, pre ktoré sme riešili vyslovene obchodné záležitosti a ich majiteľ sa na nás potom obrátil s čisto súkromnou vecou.

Ako sa prejavuje dôvera vašich klientov?
JS: Osobne považujem za vrchol dôvery to, že za nami klienti chodia s problémami, ktoré sa pre nich zdajú neriešiteľné a neboja sa s nami ísť do sporov proti veľkým hráčom. Nedávno sme napríklad zastupovali slovenských hydinárov vo veľkom spore s dominantným hráčom na poľskom trhu s vajíčkami. Išlo o jednu tamojšiu firmu, ktorá produkuje výrazne viac vajec ako všetky slovenské spoločnosti dohromady. Ohrozovala dumpingovými cenami slovenských producentov. My sme zastupovali slovenských výrobcov a prípad sme riešili na európskej úrovni s Európskou komisiou. A vyhrali sme. Poľský výrobca sa stiahol a myslíme si, že sme pomohli nielen našim klientom, ale aj ľudom, ktorí si, i vďaka nám, udržia prácu.
LS: Dovolím si povedať, že sme tak všetkým Slovákom ušetrili peniaze. Vajíčka sú dnes v Poľsku o tridsať percent drahšie, ako na Slovensku. Ak by sme to nevyhrali, tak by podľa mňa po ovládnutí trhu nastalo zdražovanie aj u nás, čo je klasický prístup všetkých monopolov. Je veľmi dobrý pocit bojovať na strane tých poctivých a spravodlivých a nakoniec vyhrať. Nešlo by to však, ak by nám klient neveril. Že na to máme odborne aj ľudsky a že spolu máme šancu vyhrať.

Bol tento prípad komplikovaný?
JS: Bol. Išlo o prípad, na ktorý neexistoval precedens. Poľský výrobca mal silné postavenie v jednej európskej krajine a využíval ho v inej.  
LS: A rovno sme sa pustili do ďalšieho problémového sporu. Zastupujeme klienta v oblasti odpadového hospodárstva, ktorý bojuje proti nespravodlivým a hlavne nefungujúcim normám v tejto oblasti. To v praxi znamená, že ideme do sporu aj so samotným ministerstvom, čo tiež nie je jednoduchý zápas. Ale aj tu je podľa nás nespochybniteľné, že náš klient je v práve a preto za ním budeme stáť aj proti štátnej mašinérii.

Pomôžu vám takéto prípady aj budovať reputáciu?
JS: Nevnímame to takto. My iba chceme stáť za našim klientom. Rovnako, ako by pri vás stála vaša rodina, ak by ste mali problémy.

Ako vašu prácu ovplyvnilo štúdium v zahraničí?
JS: Už sme hovorili o tom, že som študoval v Anglicku a práve tam ma zaujal prístup rodinných právnických kancelárii. Okrem toho som istý čas pracoval a študoval aj v Izraeli. Práca a pobyt ma dosť prirodzene nasmerovala do Izraelskej obchodnej komory a aj vďaka tomu sa venujem aj právu spojenému s obchodovaním so špeciálnom technikou.
LS: Moju kariéru ovplyvnila hlavne práca na protimonopolnom úrade, kde som strávila pomerne dlhý čas a kde som mala možnosť prejsť prakticky všetkými situáciami v tejto oblasti.

Takže sa špecializujete na problematiku hospodárskej súťaže?
LS: Je to tiež jedna z vecí, ktorej sa podrobnejšie venujeme. Máme bohaté skúsenosti vo všetkých smeroch súťažného práva, najmä pri vyšetrovaní možného zneužívania dominantného postavenia, pri vyšetrovaní kartelov, bid riggingu, vertikálnych dohôd, pri inšpekciách ako aj koncentráciách. A to ako vnútroštátneho, tak aj európskeho súťažného práva. Naše dlhoročné skúsenosti v tejto sfére poskytujú našim klientom nezanedbateľnú výhodu pri právnom posúdení súťažných podkladov, zmlúv alebo dohôd, ako vertikálnych tak aj horizontálnych.
JS: Podobná agenda je aj ochrana osobných údajov, ktorej sa manželka tiež venuje. Viac ako dvom stovkám klientov sme pomohli pripraviť kompletný program ochrany osobných údajov. Či už ide o spracovanie údajov o zamestnancoch alebo klientoch. Silní sme aj v oblasti ochrany duševného vlastníctva, kde sme okrem iných zastupovali aj tvorcov známeho slovenského závodného autošpeciálu.

Čo je vaša najsilnejšia stránka?
JS: Meno sme si vybudovali predovšetkým službami pri bankových transakciách. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo na vysokej odbornej úrovni vychádzajúc z právneho poriadku Slovenskej republiky, európskeho práva, slovenských a medzinárodných zvyklostí a štandardov rozličných organizácii ako napríklad LMA, ISDA a podobne. Klientovi z oblasti energetiky sme pomáhali pri riešení syndikovaného financovania a refinancovania v hodnote viac ako 185 miliónov eur. Ďalšie transakcie v hodnote stoviek miliónov eur sme pomáhali právne ošetriť pre klientov z potravinárstva alebo developmentu.
LS: Ale to sa znova bavíme iba o číslach. Podľa mňa sme silní práve v našom prístupe. V prvom rade nám ide o to, aby nám klient dôveroval.

Koľko ľudí dnes u vás pracuje?
V súčasnosti je nás desať, čo je vzhľadom na veľkosť našej kancelárie aj počet klientov absolútne dostačujúce.

SEMANČÍN & PARTNERS

A ako by ste chceli narásť?
JS: Nemáme ambíciu byť najväčšou advokátskou kanceláriou na Slovensku. Sme rodina, máme deti, ktorých výchove sa chceme venovať. Práca nás musí v prvom rade baviť a musíme v nej vidieť zmysel. Preto plánujeme prirodzený rast, skutočne v závislosti od požiadaviek našich klientov.
LS: Samozrejme, ak budeme mať viac klientov, pre ktorých budeme riešiť stále rozmanitejšiu agendu, tak sa adekvátne tomu aj rozšírime. Ale ľudí, ktorých budeme prijímať si vyberieme tak, aby aj im vyhovoval náš prístup a aby zapadli do tímu.

Podarí sa vám skôr začleniť ľudí rovno po škole, alebo radšej pracujete už s hotovými právnikmi?
JS: Je to skutočne individuálne. Seniorný právnik má skúsenosti, dokáže pracovať samostatne, no na druhej strane môže mať svoj vlastný štýl práce, ktorý nemusí úplne ladiť s naším spôsobom fungovania. Juniorný človek je naopak adaptabilný, ale musíte sa mu dosť venovať. Každopádne, podarilo sa nám vybudovať seniorný tím, pre rast firmy je práve správny výber seniorných právnikov dôležitý. Teraz budujeme tím mladých kolegov, ktorí dostanú šancu nie len ukázať čo je v nich, ale aj medzi nás zapadnúť.

Ako sa vám spolupracuje? Ste manželia aj kolegovia...
JS: Advokát je náročné povolanie, ktoré si vyžaduje veľa času stráveného v práci. Aj vďaka tomu, že v tejto profesii pôsobíme obaja, máme pre seba pochopenie. Preto si myslím, že je možno aj výhoda, že obaja robíme “právničinu“. A podľa mňa je aj výhoda, že sme v rovnakej advokátskej kancelárii. Ak s niekým trávite toľko času ako je to v našom prípade, tak sa musíte naladíť na rovnakú vlnu. Viete ako ten druhý rozmýšľa, viete, čo sú jeho silné a slabé stránky a viete si navzájom pomôcť. Z toho potom ťažia naši klienti, ktorí oceňujú našu synchrónnosť a to, že sa môžeme na seba plne spoľahnúť.
LS: A fakt, že manžel povedal, presne to, čo som chcela povedať ja iba dokazuje, že je to pravda. Nemáme problém s tým, že sme spolu stále, v kancelárii, na rokovaniach, s deťmi i v záhrade; práve naopak, sme radi, že náš život žijeme spolu a nie vedľa seba.

SEMANČÍN & PARTNERS

Mali by sa podľa vás advokátske kancelárie angažovať v tom, aby menili svoje okolie k lepšiemu?
JS: Podľa mňa áno. Ako som spomínal, vrátil som sa na Slovensko zo zahraničia okrem iného aj preto, aby som pomohol zmeniť veci u nás doma k lepšiemu. Aj preto sa angažujeme napríklad v právnom zastupovaní ľudí, ktorí si to finančne nemôžu dovoliť a spolupracujeme s Centrom právnej pomoci. Pre našu kanceláriu je jednoducho veľmi dôležitá atmosféra, v ktorej pracujeme. Chceme, aby sa táto naša snaha a pocit rodiny preniesol aj na našich klientov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk