5.3.2021
ID: 5035

Špecializované tímy HAVEL & PARTNERS pre oblasť IP/IT a mediálneho práva potvrdili opäť najvyššie umiestnenie v prestížnych medzinárodných rebríčkoch

87d4e3471aeb1fff9195de6eef32c358/HAVEL & PARTNERS_logo.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS bola tretíkrát za sebou zaradená do uznávaného medzinárodného rebríčka World Trademark Review 1000, ktorý každoročne sleduje najvýznamnejšie kancelárie aj individuálnych odborníkov v oblasti duševného vlastníctva a ochranných známok vo viac ako 80 krajinách sveta.

Kanceláriu zmieňuje aj prestížny rebríček najvplyvnejších svetových lídrov a špecialistov - Who's Who Legal: Thought Leaders v oblastiach Informačné technológie, Telekomunikácie a médiá, Ochrana osobných údajov a Bezpečnosť dát. Tím špecializujúci sa na oblasť médií a mediálnych služieb tiež dosiahol najvyšší možný rating udeľovaný právnickým firmám pôsobiacim v Českej republike podľa prestížneho globálneho hodnotenia Media Law International.

Medzinárodný rebríček World Trademark Review 1000 uvádza v publikácii najlepších špecialistov pre oblasť duševného vlastníctva a ochranných známok advokátsku kanceláriu HAVEL & PARTNERS spolu s partnermi Robertom Nešpůrkom a Ivanom Rámešom a senior advokátkou Terezou Hrabákovou. Kancelária má s počtom 15 skúsených právnikov najväčšiu poradenskú skupinu zameranú na túto oblasť na českom a slovenskom trhu.

„Tento úspech je dôkazom našej mimoriadne kvalitnej a dlhodobej práce v oblasti práva duševného vlastníctva a ochranných známok s tým, že vlani našej praxi dominovali transakcie zahŕňajúce práva duševného vlastníctva a rad veľkých IP sporov. Nielen vďaka tomu, ale tiež vďaka našim spokojným klientom a dlhodobo budovanej spolupráci so zahraničnými advokátskymi kanceláriami sa objem práce v oblasti IP poradenstva neustále zvyšuje, a ide tak ruka v ruke s neustálym rozširovaním nášho IP tímu,“ hovorí partner kancelárie zodpovedný za oblasť duševného vlastníctva Robert Nešpůrek.

Who’s Who Legal: Thought Leaders je ďalší z prestížnych globálnych ratingov, ktorý do prehľadu najvplyvnejších svetových lídrov a špecialistov v oblasti IP a IT práva zaradil odborníkov našej kancelárie. Publikácia zmieňuje partnerov kancelárie Roberta Nešpůrka a Jána Diblíka spolu s counselom Richardom Otevřelom. Oblasť technologického práva a práva duševného vlastníctva predstavuje jednu z najvýznamnejších špecializácií kancelárie, ktorej sa v súčte venuje viac ako 30 právnikov. Tí sú vďaka inovatívnemu prístupu, bohatým skúsenostiam i unikátnemu know-how v Českej republike aj na Slovensku tiež priekopníkmi právnych odborov budúcnosti a pravidelne sa tiež aktívne podieľajú na príprave nových zákonov (napríklad zákona o bankovej identite alebo zákona o práve na digitálne služby).

Medzi najlepšie advokátske kancelárie pre oblasť mediálneho práva v Česku potom kanceláriu zaradil medzinárodný prehľad globálnych lídrov Media Law International. Podľa neho klienti na HAVEL & PARTNERS oceňujú predovšetkým profesionalitu a kvalitu odborného poradenstva v tejto oblasti.

„Ocenenie Media Law International potvrdzuje naše popredné postavenie medzi poskytovateľmi právnych služieb so zameraním na oblasť médií a mediálnych služieb. Vďaka koncentrácii vynikajúcich právnikov s detailnými znalosťami mediálneho trhu a širokému zameraniu našej kancelárie dokážeme klientom pomôcť aj s tými najnáročnejšími projektmi,“ uviedol k ďalšiemu oceneniu HAVEL & PARTNERS partner kancelárie Václav Audes, ktorý vedie spolu s Robertom Nešpůrkom odborný tím pre mediálne právo s viac ako 15 právnikmi.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk