21.4.2015
ID: 2862

Spojenie Dentons US a McKenna Long

27a91327671bbc42e7bcca69435a0f0b/DENTONS logo web.png
Zdroj: Dentons

Tlačová správa

V nadväznosti na historicky prevratné spojenie Dentons a 大成 v Číne môžu teraz klienti využívať výhody fúzie americkej časti Dentons s firmou McKenna Long v Severnej Amerike aj po celom svete.

Spojenie Dentons US LLP (Dentons US) a McKenna Long & Aldridge LLP (McKenna Long) bolo schválené partnermi obidvoch firiem. Táto správa nadväzuje na predchádzajúce oznámenie o spojení Dentons a 大成, vďaka ktorému vznikla najväčšia právnická kancelária na svete. Klienti v USA získajú bezkonkurenčný prístup na trhy po celom svete a zahraniční klienti sa môžu tešiť z posilnenia a väčšieho pokrytia v Spojených štátoch.

Záväzok poskytovať najkvalitnejšie právne poradenstvo doma aj v zahraničí teraz v Dentons splníme vďaka viac ako 125 kanceláriám vo viac než 50 krajinách sveta. Teraz budeme mať viac ako 6 600 právnikov a ďalších odborníkov, a z nich bude viac ako 1 100 pôsobiť v Spojených štátoch. Kancelárie amerického tímu pokryjú 21 lokalít, ktorými sú Albany, Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, Orange County, Phoenix, San Diego, San Francisco, Short Hills, Silicon Valley, St. Louis, Tysons Corner a Washington, DC.

Toto spojenie bude:

Výrazne posilňovať klientský servis naprieč odvetviami a sektormi. Doslova každý sektor a odbor bude prehĺbený znalosťami, praxou a väčším geografickým dosahom v nasledujúcich oblastiach:

  • hlbšia korporátna prax,
  • vedúce postavenie pri riešení celej škály súdnych sporov v USA,
  • dominantná globálna realitná prax s početným zastúpením v kľúčových priemyselných centrách v USA, vrátane Atlanty, Kalifornie, Chicaga a New Yorku,
  • významná konkurenčná výhoda v poisťovníctve,
  • prax v oblasti verejnej politiky a regulovaných odvetví v USA, a to ako vo Washingtone, DC, tak aj po celých Spojených štátoch vrátane zamerania sa na americko- kanadské vzťahy,
  • vynikajúcu prax v oblasti zmluvných vzťahov s americkou vládou,
  • prax v oblasti duševného vlastníctva s významným zastúpením v kľúčových lokalitách ako je Silicon Valley, Washington, DC, New York a San Diego.

Posilňujeme ponuku Dentons na kľúčovom trhu v USA. V okamihu, keď nastane spojenie, Dentons bude mať podstatne väčšie zastúpenie v New Yorku, Atlante, Los Angeles, San Franciscu a Washingtone, DC a nové možnosti v Denveri, San Diegu, Orange County a v Albany. Tím Dentons významne posilní svoju pozíciu v juhovýchodnej aj v západnej časti USA vrátane Kalifornie, ktorá je tretím najväčším trhom právnych služieb v USA.

Vytvárame globálnu synergiu. Nadväzujúc na globálnu platformu Dentons a nadchádzajúce spojenie Dentons a 大成 bude táto fúzia pre Dentons znamenať schopnosť ponúknuť ešte viac služieb na viacerých miestach a pre viacero klientov. Dentons v súčasnosti zastáva v Kanade piatu najvyššiu pozíciu v oblasti poskytovania právnych služieb, pričom spojenie s kanadskou praxou McKenna Long bude pre Dentons znamenať prevzatie vedúcej pozície v oblasti americko-kanadských vzťahov. Kancelária McKenna Long v Soule zlepší podmienky pre vstup firmy na rýchlo sa rozvíjajúci ázijsko-pacifický trh. Zahraniční klienti, ktorí hľadajú prístup na trhy v Spojených štátoch, budú využívať výhody zlúčenia firiem, ktoré pomôže rozšíriť pokrytie v USA. Klienti z USA a celého sveta budú môcť čerpať výhody plynúce zo spolupracujúceho tímu vplyvných a skúsených odborníkov na vládne záležitosti z Dentons US a McKenna Long. Tento tím sa skladá z bývalých štátnych činiteľov, veľvyslancov, bývalých členov amerického Kongresu a špičkových poradcov amerických prezidentov, guvernérov a senátorov.

Využívame polycentrický prístup Dentons v prospech klientov. V Dentons a McKenna Long si ceníme rozdielnosti našich spolupracovníkov, geografií, kultúr, právnych tradícií aj klientov. Nebudeme mať len jednu dominantnú národnú kultúru ani jediné ústredie. Tento polycentrický prístup poskytuje výhodu klientom pôsobiacim na globalizovaných trhoch a odvetviach. Ponúkame talenty z rozličných prostredí a krajín s rozsiahlymi skúsenosťami vo všetkých oblastiach práva, vrátane občianskeho práva, common law, práva šaría a čínskeho práva.

Dentons US budú viesť dvaja hlavní výkonní riaditelia, a to Jeff Haidet, predseda McKenna Long a Peter Wolfson, hlavný výkonný riaditeľ Dentons US. Mike McNamara, súčasný vedúci partner v Dentons US, bude vedúcim partnerom zlúčeného Dentons US. Vedenie v ostatných regiónoch firmy zostáva bez zmeny. Celosvetovo bude Dentons naďalej pod vedením Elliotta Portnoya ako globálneho hlavného výkonného riaditeľa, Joa Andrewa ako globálneho predsedu a po spojení s 大成 aj pod vedením Peng Xuefenga ako predsedu globálnej správnej rady.

„Spojenie s obrovským talentom, odbornosťou a manažérskymi schopnosťami právnickej kancelárie McKenna Long po spojení s 大成 ukazuje, že vynaliezavý polycentrický prístup Dentons vytvoril nielen celosvetovo najväčšiu právnickú kanceláriu, ale hlavne vedúcu právnickú kanceláriu na svete,“ povedal Andrew.

„V tomto roku sme my v Dentons už dosiahli a prekročili mnoho dôležitých prvenstiev a míľnikov, ktoré podporujú našu misiu zameriavajúcu sa na klientov po celom svete,“ poznamenal Portnoy. „Spojením v Číne zameraným na dosiahnutie prvej úrovne v rámci programu Broad-Based Black Economic Empowerment v Juhoafrickej republike a v neposlednom rade aj spojením s McKenna Long sme sa stali ešte silnejšími, než sme boli na začiatku roka.“

„Naše spojenie s Dentons je výsledkom premysleného dlhoročného strategického plánovania zakončeného pozitívnou výhliadkou ako pre McKenna Long, tak aj pre našich klientov,“ povedal Haidet. „Výhody pre našich klientov a spolupracovníkov sú zjavné a s nadšením prijímame túto unikátnu globálnu platformu v Spojených štátoch.“

Wolfson poznamenal: „V minulom roku sme v Dentons zažili najlepší finančný výkon v našej 109-ročnej histórii v USA. Spojením s výnimočnými právnikmi a odborníkmi z McKenna Long pokračujeme v dnešnej strategickej priorite posilňovania tejto výkonnosti v oblastiach korporátneho práva, riešenia súdnych sporov, práva duševného vlastníctva, verejnej politiky a regulovaných odvetví a v ďalších kľúčových oblastiach klientskeho servisu.“

Dátum účinnosti

Spojenie Dentons US a McKenna Long nadobudne účinnosť v priebehu roka 2015.


Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka

Business Garden Štefánikova
Štefánikova 15
811 05  Bratislava

Tel.: +421 2 2066 0111
Fax: +421 2 2066 0999


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk