13.1.2021
ID: 4988

Spoločníkmi HAVEL & PARTNERS sa stávajú Ondřej Majer a Ján Šturm, novým partnerom je Josef Adam

50285dd0da43eeffb992416af5c34051/2021_01_Web_TZ_povyseni-760x570.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS s novým rokom povyšuje celkom 14 advokátov. Ondřej Majer a Ján Šturm sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 stávajú spoločníkmi kancelárie, t. j. ekvity partnermi. Z pozície counsel sa na pozíciu partnera kancelárie posúva Josef Adam. Interný kariérny postup na ďalších troch senior úrovniach zaznamenáva tiež ďalších 11 advokátov.

„Kancelária tento rok oslavuje 20. výročie, od svojho vzniku pritom zaznamenáva nepretržitý rast, a to nielen čo sa týka obratu, kvality a rozsahu služieb, ale aj personálne. Práve v tejto ťažkej dobe sa opäť potvrdilo, že základom tohto mimoriadneho úspechu je enormné pracovné nasadenie, schopnosť prispôsobiť sa, ale aj tímová spolupráca a lojalita našich kolegov. V našej kancelárii pritom platí, že s rastom firmy ide ruka v ruke aj ich kariérny rast. Napĺňame tak našu dlhodobú stratégiu vytvárať tie najlepšie podmienky pre rýchly profesijný posun na všetkých úrovniach seniority,“ hovorí riadiaci partner Jaroslav Havel.

Ondřej Majer (42 rokov) sa špecializuje na obchodné a zmluvné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností, súdne spory a konkurzné právo, a to na Slovensku a aj v Českej republike. Na pozícii ekvity partnera bude zodpovedný spolu s riadiacim partnerom kancelárie Jaroslavom Havlom a ďalšími partnermi za rozvoj kancelárie v Bratislave, na ktorej riadení sa Ondřej podieľa už od roku 2017. Vďaka svojim profesijným skúsenostiam a dlhoročnej práci s francúzskou klientelou tiež v spolupráci s partnerom Václavom Audesom povedie tím poskytujúci špičkové komplexné právne služby francúzsky hovoriacej klientele. Bude sa tiež zameriavať na rast špecializovaného právneho tímu pre oblasť hotelierstva, turizmu, zábavného priemyslu a pohostinských služieb. Ondřej prišiel do HAVEL & PARTNERS v roku 2016, predtým pracoval takmer 15 rokov v advokátskej kancelárii PETERKA & PARTNERS.

Jan Šturm (39 rokov) má 17 rokov praxe vo vrcholnej advokácii, a to predovšetkým v oblasti riešenia komplikovaných a komplexných sporov pred civilnými súdmi a v arbitrážnom konaní. Podieľal sa na úspešnom riešení sporov pre najvýznamnejšie české a nadnárodné spoločnosti v súhrnnej hodnote niekoľkých desiatok miliárd českých korún. Pôsobí tiež ako rozhodca v ČR aj u zahraničných arbitrážnych súdov vo Viedni a v Londýne. Na pozícii spoločníka kancelárie bude spolu s riadiacim partnerom Jaroslavom Havlom a s partnermi Markom Vojáčkom a Dušanom Sedláčkom zodpovedný za rozvoj špecializovanej skupiny pre riešenie komplexných sporov. Naďalej sa bude venovať a rozvíjať poskytovanie týchto služieb najmä pre banky a iné finančné inštitúcie a v oblasti sporov spojených s právom technológií, hospodárskej a nekalej súťaže, duševného vlastníctva, nových médií, zdravotníctva a farmácie. Pred príchodom do HAVEL & PARTNERS pracoval Jan viac ako 10 rokov pre poprednú medzinárodnú advokátsku  kanceláriu Weil.

Josef Adam (40 rokov) sa po necelých dvoch rokoch na pozícii counsel presúva na manažérsku pozíciu partnera. Ako manažér má už mnohoročné skúsenosti; pred príchodom do kancelárie v roku 2019 pôsobil 9 rokov ako člen predstavenstva v spoločnostiach Český Aeroholding a České aerolínie, kde okrem právneho oddelenia viedol tiež oddelenie finančné, ľudských zdrojov a informačných technológií. V rámci svojej rozsiahlej právnej špecializácie sa Josef Adam z pozície partnera bude ďalej venovať predovšetkým oblasti nehnuteľností, fúzií a akvizícií, ďalej podnikovým reštrukturalizáciám, oblasti corporate governance a compliance, pracovnému právu a právu v oblasti ľudských zdrojov

Kancelária povyšuje aj ďalších spolupracovníkov. Ondrej Čurilla sa posúva z pozície vedúceho advokáta na pozíciu counsel. Vedúcim advokátom sa stáva Adam Forst, ktorý doteraz pôsobil ako senior advokát. Ďalších deväť kolegov potom zaznamenáva kariérny posun z advokátov na úroveň senior advokátov - sú to Tomáš Havelka, František Neuwirth, Juraj Petro, Denisa Rajdová, Ivo Skolil, Kateřina Slavíková, Miroslava Spodniaková, Pavel Zahradníček a Jakub Zámyslický.

„Všetci povýšení kolegovia sú dlhodobo oporou jednotlivých špecializovaných právnych tímov. Som potešený, že sa nám darí vychovávať z mimoriadnych právnických talentov ďalšiu generáciu špičkových senior odborníkov a manažérov, ktorí dlhodobo poskytujú nadštandardnú kvalitu služieb, na ktorú sú naši klienti zvyknutí, a ktorí podporujú špičkovou úrovňou svojej práce značku a dôveryhodnosť našej kancelárie,“  dodáva Jaroslav Havel.

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava
 
Tel.:    +421 232 113 900
Fax:    +421 232 113 901


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk