3.7.2024
ID: 6114

Spoločníkom HAVEL & PARTNERS sa stáva Jiří Kunášek, novými partnermi Veronika Bočanová a Ivan Houfek; celkom bolo povýšených 28 právnikov a právničiek

4f6f79e49123bb24d2bf506d11173250/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Začiatok leta je v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS rovnako ako v minulých rokoch spätý s vlnou interných povýšení, ktorá je tento rok rekordná. Novým spoločníkom sa stáva s účinnosťou od 1. júla Jiří Kunášek, na pozíciu partnerky a partnera postupujú Veronika Bočanová a Ivan Houfek. Na seniornejšie pozície sa posúva ďalších 25 advokátov a advokátok.

„V polovici tohto roka interne povyšujeme rekordných 28 právnikov a právničiek. Všetci z nich preukázali, že majú výborné schopnosti pri riešení špecifických potrieb klientov, a to aj v kontexte ich podnikania, čo v kancelárii vnímame ako kľúčové,“ uvádza k personálnym zmenám riadiaci partner Jaroslav Havel. „Naša kancelária personálne rastie nepretržite od svojho založenia, preto každoročne stúpa aj počet kolegov, ktorí vďaka svojmu vysokému pracovnému nasadeniu, špičkovej odbornosti v oblastiach práva a daní i silnému proklientskému prístupu ašpirujú na vyššie, či priamo vedúce pozície,“ dopĺňa.

Novým spoločníkom kancelárie je od júla Jiří Kunášek, ktorý už teraz patrí ku kľúčovým členom vedenia. Vo svojej praxi sa primárne zameriava na obchodné a korporátne právo, najmä na oblasť riešenia korporátnych sporov, valného zhromaždenia, premeny obchodných spoločností či holdingové štruktúry. Spoluvedie skupinu pre oblasť dedičského práva. Privátnym klientom ponúka komplexné právne poradenstvo súvisiace s ochranou a správou osobného a rodinného majetku, privátnych aktív a s medzigeneračným transferom kapitálu. Zastupuje klientov pri rozsiahlych a komplikovaných dedičských sporoch a ich urovnaní. V neposlednom rade sa venuje aj oblasti finančného práva a kapitálových trhov a poskytuje spoločnostiam komplexné poradenstvo v IPO.
 


Jiří Kunášek

Novou partnerkou v HAVEL & PARTNERS je Veronika Bočanová, popredná expertka kancelárie na rodinné právo. Spoluvedie tím pre oblasť rodinného práva a v tomto odbore má viac ako 20-ročnú prax. Ponúka komplexné právne služby v súvislosti s manželstvom a rodičovstvom. Špecializuje sa na nastavenie podmienok starostlivosti o deti, riešenie problematiky vyživovacej povinnosti, manželské majetkové právo, správu majetku maloletých detí alebo právne zastúpenie v opatrovníckych konaniach či rozvodoch a sporoch o vysporiadaní majetkových pomerov medzi manželmi.
 


Veronika Bočanová

Partnerom v HAVEL & PARTNERS sa ďalej stáva Ivan Houfek, ktorý sa dlhodobo špecializuje na riešenie komplexných sporov a vedenie konaní pred civilnými súdmi a v arbitrážach. V rámci sporovej agendy poskytoval poradenstvo mnohým českým a medzinárodným klientom v oblastiach automotive, telekomunikácií, energetiky, metalurgie, stavebníctva, dopravy a médií. Ďalej sa venuje zmluvnému právu a s ním súvisiacim sporom, zmluvnej a deliktnej zodpovednosti, právu nehnuteľností a ochrane povesti. Právne poradenstvo týkajúce sa sporovej agendy ďalej poskytuje privátnej klientele a cirkvám.
 


Ivan Houfek

Posun na seniornejšie pozície v júli zaznamenáva ďalších 25 advokátov a advokátok. Pozíciu counsel najnovšie zastávajú Roman Světnický a Renáta Šínová. Skupinu vedúcich advokátov a advokátok rozširujú Róbert Gašparovič, Zuzana Hájková, Tomáš Havelka, Mária Kopecká, Pavlína Petráčková, Dana Prudíková, Radek Riedl, Ivo Skolil a Pavel Zahradníček. A nakoniec medzi seniorných advokátov a advokátok sa v lete zaraďujú Kateřina Bárová, Vladislav Bernard, Jakub Dozbaba, Hana Erbsová, Marta Fantová Argalášová, Barbara Fikarová, Denisa Fuchsová, David Hauser, Kateřina Kabátová, Lenka Ostró, Petra Joanna Pipková, Martin Rott, Dalibor Slavík a Klára Šléglová.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk