16.3.2018
ID: 4025

Spoločnosť podnikajúca v oblasti spracovania kovov nadobudla priemyselný objekt v Novom Meste nad Váhom

f69f92b0e88077406d39d5374c450c5c/Taylor.png
Zdroj: TaylorWessing

Advokáti Taylor Wessing poskytovali právne poradenstvo skupine KNILL Gruppe pri nadobudnutí budúceho výrobného závodu v Novom Meste nad Váhom od poprednej medzinárodnej technologickej spoločnosti MAGNA. Transakcia sa uskutočnila na prelome rokov 2017 a 2018 a bola realizovaná ako asset deal.

KNILL Gruppe nadobudli nehnuteľnosti tvoriace samostatný priemyselný závod v Novom Meste nad Váhom, ktorý pôvodne využívala spoločnosť MAGNA na výrobu automobilových zrkadiel. V dôsledku hospodárskeho rastu spoločnosť Magna Mirrors presunula svoju prevádzku do väčšieho objektu v inej lokalite, kde Magna a investovala 30.000.000 dolárov do jeho modernizácie a inštalácie novej automatickej lakovacej linky. Rozšírenie prevádzky prispeje k vytvoreniu približne 150 nových pracovných miest.

Právne poradenstvo bolo poskytované v dvoch fázach. Prvá fáza právneho poradenstva spočívala v právnom audite predmetu transakcie a druhá fáza pozostávala z rokovaní, prípravy a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Klient
Skupina KNILL Gruppe združuje spoločnosti s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti systémov pre energetiku a komunikačnú infraštruktúru. Okrem bezpečných a bezproblémových riešení pre prenos a distribúciu elektrickej energie sa venuje vývoju a výrobe systémov pre akumulátory, káblové a drôtové rozvody ako aj rozvody optických vlákien. KNILL Gruppe pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1992 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ML Produktion, s.r.o. so sídlom v Myjave, ktorá sa zaoberá výrobou armatúr pre vysokonapäťové elektrické rozvody.

Citácie
Silvia Hlavačková, Partner Taylor Wessing
"Pre nás ako advokátov je skutočným potešením pracovať pre klienta, ktorý má jasnú obchodnú predstavu. Išlo o prvú transakciu ktorú sme pre KNILL Gruppe realizovali, no napriek tomu bola spolupráca s klientom už od začiatku veľmi dobrá. Výrazne nám to pomohlo v udržiavaní konštruktívnych a efektívnych rokovaní tak s klientom, ako aj s predávajúcim. Naozaj sa tešíme, že sme klientovi pomohli dosiahnuť stanovený obchodný cieľ a želáme mu veľa úspechov pri využívaní nového objektu“.

TW team
Andrej Leontiev, partner; Silvia Hlavačková, partner; Jana Brezinová, advokátka; Ján Ivančík, advokátsky koncipient

Iná AK
KINSTELLAR, Roman Oleksik, partner


TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Panenská 6
811 03  Bratislava

Tel.:    +421 2 52 63 28 04
Fax:    +421 2 52 63 26 77
e-mail:    bratislava@taylorwesssing.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk