2.11.2021
ID: 5248

Spoločnosť Wolf Theiss predstavuje novú posilu svojho bankového a finančného tímu v Bratislave

1a261fc8a699012c9d8f9fb36ca3887a/300.jpg
Zdroj: Wolf Theiss

Wolf Theiss Bratislava ďalej rozširuje svoj tím. Spoločnosť s potešením oznamuje, že 2. novembra 2021 nastúpi na pozíciu Counsel Rudolf Pfeffer, ktorý povedie tím pre bankovníctvo a financie v Bratislave.

„Rudolf je skúsený, vysoko uznávaný bankový a finančný právnik a skvelý človek, preto sme presvedčení, že pod jeho vedením bude bankový tím v Bratislave ďalej výrazne napredovať a rásť,“ vyjadrila sa Jitka Logesová, Managing Partner pobočiek Wolf Theiss Praha a Bratislava.

Rudolf Pfeffer je pripravený zúročiť viac ako 11 rokov svojej právnickej praxe v rámci rôznych sektorov finančného priemyslu. Prichádza zo spoločnosti Swiss Re, kde pôsobil ako Regional Counsel so zameraním na aktivity skupiny v regióne EMEA. V predchádzajúcom období pôsobil vo významnej medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorá pôsobí v našom regióne. Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú poradenstvo veriteľom, dlžníkom a sponzorom vo všetkých aspektoch lokálnych a medzinárodných finančných transakcií, konkrétne so zameraním na leveraged finance, financovanie v oblasti nehnuteľností, projektové financovanie, akvizičné financovanie, rekapitalizáciu a úvery korporátnym klientom vo všeobecnosti. Rovnako disponuje  odbornými znalosťami v oblasti udeľovania licencií, záležitostí týkajúcich sa regulácie, dohľadu nad dodržiavaním predpisov a finančného dohľadu v segmente bankovníctva či poisťovacej a zaisťovacej činnosti. Jeho rôznorodé právne zameranie mu umožňuje poskytovať odborné poradenstvo klientom z rôznych sektorov. „Nesmierne ma teší, že sa môžem stať súčasťou spoločnosti Wolf Theiss a posilniť tak jej tím pre bankovníctvo a financie na Slovensku. Veľmi sa teším na spoluprácu s našimi klientmi, ako aj s rýchlo sa rozširujúcim tímom Wolf Theiss v Bratislave aj mimo nej“ uviedol Rudolf Pfeffer na margo svojej novej pozície v spoločnosti.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk