12.10.2021
ID: 5231

Tím HAVEL & PARTNERS pre oblasť Farmácie a zdravotníctva posilňuje advokát Michal Blahovec

061f56e044d712aa9c7641268e12b897/Havel_inverz.png
Zdroj: shutterstock.com

Pracovnú skupinu pre farmaceutické a zdravotnícke právo, ktoré je jednou z kľúčových oblastí špecializácie advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, rozšíril na pozícii advokáta Michal Blahovec. Na právne odvetvie, ktoré spája etické a právne vzťahy medzi pacientom, lekárom a výrobcom liekov, ako aj medzi poskytovateľmi zdravotníckych služieb a farmaceutickými spoločnosťami, sa Michal špecializuje už niekoľko rokov.

Konkrétne v oblasti farmaceutického práva má Michal Blahovec bohaté skúsenosti najmä  s poskytovaním právneho poradenstva pri reklame na lieky a zdravotnícke pomôcky nielen z pohľadu slovenskej a európskej legislatívy, ale taktiež aj z pohľadu etických štandardov vyplývajúcich z  Etických kódexov EFPIA či AIFP.

„Okrem poradenstva v oblasti farmaceutickej a zdravotníckej regulácie poskytujeme našim klientom i  právne poradenstvo aj v iných oblastiach ich podnikania, ktoré nie sú touto reguláciou priamo dotknuté.  Máme taktiež rozsiahle skúsenosti z ďalších oblastí, ako fúzie a akvizície, hospodárska  súťaž, IP/IT, ochrana osobných údajov a verejné obstarávanie,  a preto naše služby zohľadňujú všetky špecifiká, ktoré farmácia a zdravotníctvo prinášajú. Teší ma, že tento vysoko odborný tím doplní Michal Blahovec, ktorý svoje bohaté skúsenosti získaval v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, aj ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde v Bratislave, kde sa venoval obchodnému a občianskemu právu,“ komentuje nástup kolegu zakladateľ a riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

Michal Blahovec ukončil v roku 2011 magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a v roku 2017 získal titul LL.M. na Amsterdam Law School v Holandsku. Pred príchodom do advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS poskytoval komplexné poradenstvo slovenskej spoločnosti, ktorá patrí do medzinárodnej siete farmaceutických firiem, a to pri otázkach o regulácii reklamy liekov či cenovej regulácií liekov. Radil tiež popredným medzinárodným spoločnostiam z oblasti kozmetického priemyslu. V oblasti pracovnoprávnych sporov a zmluvnej agendy súvisiacej s odberateľsko-dodávateľskými vzťahmi poskytoval poradenstvo niekoľkým etablovaným spoločnostiam z rôznych odvetví.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk