7.4.2022
ID: 5399

Tím HAVEL & PARTNERS zameraný na právo duševného vlastníctva znovu boduje v prestížnom rebríčku World Trademark Review

b5965c79bc1a20b1de3cd737913dd744/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Rebríček World Trademark Review 1000 zaradil advokátsku kanceláriu HAVEL & PARTNERS štvrtýkrát po sebe medzi významné firmy v oblasti duševného vlastníctva a ochranných známok. Špecializovaný tím pre túto oblasť uvádza ranking medzi najlepšími kanceláriami na Slovensku a Českej republike. A zároveň v rebríčku uspeli individuálne aj štyria odborníci kancelárie pre právo duševného vlastníctva, ktorí získali hodnotenie ako jedni z najlepších profesionálov v tejto oblasti na Slovensku a opätovne v Českej republike.

Okrem vynikajúceho hodnotenia celého tímu kancelárie na Slovensku a v Českej republike uvádza World Trademark Review 1000 vo svojich rebríčkoch najlepších špecialistov pre oblasť duševného vlastníctva a ochranných známok za Slovensko partnera Štěpána Štarhu. V Českej republike potom zaradil medzi najlepších odborníkov pre túto oblasť partnerov Ivana Rámeša, Roberta Nešpůrka a tiež senior advokátku Terezu Hrabákovú.

„Veľmi ma teší, že naša poradenská skupina dosiahla uznanie na Slovensku a zostáva hodnotená aj ako jedna z najlepších praxí v Českej republike,“ hovorí k tohtoročným výsledkom ocenený Štěpán Štarha, partner spoluzodpovedný za riadenie slovenskej kancelárie HAVEL & PARTNERS. „Opäť sa nám podarilo preukázať, že naša práca je mimoriadne kvalitná a že sme schopní našim klientom asistovať aj v tých najnáročnejších prípadoch, či už ide o komplikované transakčné alebo zmluvné poradenstvo či veľké IP spory.“ Svoju silnú pozíciu na Slovensku v oblasti práva duševného vlastníctva sme taktiež potvrdili koncom roka 2021 víťazstvom v rebríčku TOP 10 v rámci desiatky najväčších a najprestížnejších kancelárií, ktorý prvýkrát pre túto oblasť zostavil Slovak Spectator.

Právo duševného vlastníctva predstavuje dlhodobo jednu z najvýznamnejších špecializácií kancelárie. Tím 15 skúsených odborníkov patrí medzi najväčšiu poradenskú skupinu s týmto zameraním na Slovensku a v Českej republike. Pracuje pre globálne značky, ale aj najvýznamnejšie slovenské a české spoločnosti či perspektívne startupy, pre ktoré zabezpečuje právne služby v súvislosti s efektívnou ochranou duševného vlastníctva, a to od registrácie a správy portfólia priemyselných práv kdekoľvek na svete cez vymáhanie práv až po komplexné strategické poradenstvo. V posledných rokoch rastie aj počet realizovaných IP transakcií a sporov v oblasti duševného vlastníctva, čo dáva príležitosť zapojiť aj ďalšie desiatky právnikov, ktorí sa týmto oblastiam v HAVEL & PARTNERS venujú.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk