13.11.2014
ID: 2681

Tím PRK Partners na Slovensku rozšíri docent Kristián Csach

f97c01e327204a6f52b32246d4616130/PRK Partners.png
Zdroj: PRK Partners

Tlačová správa

Od novembra posilnil tím advokátskej kancelárie PRK Partners výrazná osobnosť súčasného obchodného práva na Slovensku, doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.. Bude tu pôsobiť ako jej Of Counsel. Do PRK Partners prichádza docent Csach z pozície externého poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorej pôsobil od roku 2011. Jeho odbornosť zahŕňa predovšetkým korporátne / obchodné právo, spotrebiteľské právo, medzinárodné právo súkromné aj procesné a medzinárodnú obchodnú arbitráž.

JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

Docent Csach bol členom pracovnej skupiny pre novelizáciu zákona o rozhodcovskom konaní, rovnako ako návrhu zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. V súčasnosti je členom rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka, pôsobí tiež na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V roku 2011 bol menovaný docentom pre obchodné a finančné právo a v tom istom roku získal aj ocenenie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Právnické vzdelanie získal na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v Nemecku, na Fakulte právnych vied Univerzity v Hamburgu. 

Prepojením s docentom Csachom na Slovensku nadväzuje advokátska kancelária PRK Partners na dlhodobú  spoluprácu s doc. JUDr. Andreou Olšovskou, PhD. (v oblasti pracovného práva) a súčasne na úspešný český projekt obdobného charakteru: už niekoľko rokov pôsobia v pozícii Of Counsel PRK Partners v Českej republike autori nového občianskeho zákonníka a zákona obchodných korporácií, prof. JUDr. Karel Eliáš a doc. JUDr. Bohumil Havel. Lokálne aj medzinárodne uznávaní advokáti PRK Partners spolupracujú na konkrétnych mandátoch s vedúcimi právnymi teoretikmi a tvorcami rekodifikačných zákonov, aby spoločne svojim klientom dodávali právne služby najvyššej odbornej kvality.


PRK Partners s.r.o.

Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava

Tel.: +421 - 232 333 232
Fax: +421 - 232 333 222
e-mail: bratislava@prkpartners.com

PFR 2014 - Hospodárska súťaž

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk