30.1.2019
ID: 4378

Tomáš Bardelčík sa stáva tretím spoločníkom v Advokátskej kancelárii RELEVANS

5b2bd4442ab50cbb2caf137050890c3e/Advokatska kancelaria RELEVANS s.r.o. _logo.png
Zdroj: RELEVANS

Advokátska kancelária RELEVANS, ktorá je druhou najväčšou advokátskou kanceláriou na Slovensku (zdroj: The Slovak Spectator), po 9 rokoch od svojho založenia rozširuje počet spoločníkov.

Tomáš Bardelčík s účinnosťou od 1.2.2019 nadobúda 10%-ný obchodný podiel a pripája sa k dvom súčasným spoločníkom a zakladajúcim partnerom kancelárie, Alexandrovi Kadelovi a Mariánovi Masarikovi. 

Relevans
Marián Masarik, Tomáš Bardelčík, Alexander Kadela

Alexander Kadela, riadiaci partner Advokátskej kancelárie RELEVANS:

„Tomáš získava podiel na RELEVANS za svoj doterajší výnimočný osobnostný vklad, pomoc pri rozvoji advokátskej kancelárie a za dosiahnuté výsledky. Verím, že rozhodnutie týkajúce sa Tomáša bude motivovať aj ostatných advokátov RELEVANS k čo najlepším výkonom. RELEVANS potrebuje mať tých najlepších pri sebe.

Vysielame týmto jasný signál pre tých najtalentovanejších a najpracovitejších, že spájať svoju kariérnu budúcnosť s RELEVANS má zmysel. Pracujeme ako tím.

Upevnenie pozície v štruktúre RELEVANS Tomášovi pomôže dosahovať aj do budúcnosti len tie najlepšie výsledky.“


Tomáš Bardelčík:

„Keď som sa v roku 2011 stal členom tímu RELEVANS, veril som, že raz sa môžem stať aj spoločníkom RELEVANS. Bola to v tom čase síce dosť nejasná a vzdialená predstava, ale nevnímal som ju ako nerealizovateľnú.

Teraz sa tá predstava napĺňa.

Napĺňa sa najmä vďaka tímu ľudí, ktorí sa v RELEVANS venujú sporovej agende – bez ich podpory a pomoci by k mojej účasti na RELEVANS nemohlo dôjsť, za čo im zo srdca ďakujem.

Zároveň by som rád poďakoval aj zakladajúcim partnerom RELEVANS, Alexandrovi Kadelovi a Mariánovi Masarikovi, za možnosť s nimi spolupracovať a spoločne rozvíjať kanceláriu.

Verím, že ich dôveru nesklamem a že do budúcna bude moja účasť v RELEVANS prínosom.“  


Relevans
Tomáš Bardelčík

Tomáš Bardelčík pôsobí v kancelárii od jej založenia, partnerom sa stal na jeseň roku 2017.

V RELEVANS sa Tomáš špecializuje na sporovú agendu, ktorej divíziu strategicky aj exekutívne vedie a stojí za mnohými najkomplikovanejšími súdnymi spormi, ktoré sa na Slovensku riešili.

Veľa šťastia Tomáš. Celý tím RELEVANS Ti drží palce!


Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 323 54 602
Fax: +421 2 594 18 115

PFR - sporova - 2018


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk