18.8.2023
ID: 5832

Tržby HAVEL & PARTNERS opäť dvojciferne rastú

c06a889e1b083fd416d0abd2528c8f2d/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Za prvý polrok roka 2023 zaznamenala najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS dvojciferný rast výnosov za čisté právne a daňové služby, ktoré sa zvýšili medziročne o 12 %. Vynikajúce hospodárske výsledky dosiahla najmä slovenská kancelária.

Tržby HAVEL & PARTNERS za právne a daňové poradenstvo za prvých šesť mesiacov roka 2023 predstavovali 502 mil. Kč. V porovnaní s výsledkami za prvý polrok roka 2022 tak výnosy medziročne vzrástli o 12 %. Pozitívny vývoj hospodárskych výsledkov podporila ako česká, tak slovenská kancelária, ktorá hlási rast výnosov dokonca o viac ako 20 %. Tržby celej skupiny presiahli v prvom polroku 600 mil. Kč.

„Cielenou stratégiou a adaptáciou na aktuálne potreby klientov sme v prvom polroku 2023 úspešne reagovali na dynamickú situáciu na trhu, zároveň sa postupne oživuje ekonomická aktivita. V prvej polovici roka 2023 sme tak zaznamenali celkovo pozitívny trend s dobrou mierou rastu, čo sa prejavilo aj na tržbách. V porovnaní s rokom 2022 sa zvýšil dopyt po právnych službách, najmä v oblastiach technológií, venture kapitálu, digitalizácie, daňovom poradenstve a ďalších oblastiach. Zároveň kontinuálne ponúkame klientom aj právne poradenstvo v situáciách, keď sa stále vyrovnávajú s následkami udalostí posledných dvoch rokov, najmä s dôsledkami konfliktu na Ukrajine, vysokou infláciou či vysokými úrokovými sadzbami, a náš tím im ponúka pomoc s efektívnym riešením,“ hovorí k situácii na trhu riadiaci partner Jaroslav Havel.

Ekonomický rast kancelárie podporili služby najmä v oblasti verejného sektora, reštrukturalizácií a insolvencií, litigačnej praxe a tiež poradenstva v oblasti technológií a práva komerčného sektora. Záujem bol aj o služby daňového právneho poradenstva, výnosy z tejto oblasti sa medziročne zvýšili o 24 %.

Kancelária HAVEL & PARTNERS ekonomicky nepretržite rastie už od založenia firmy v roku 2001. Dlhodobo ponúka špičkové a komplexné právne i daňové služby a poradenstvo popredným českým, slovenským i medzinárodným spoločnostiam a českým a slovenským podnikateľom. Aktuálne má viac ako 3000 klientov a poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva a podnikania.


Jaroslav Havel
Riadiaci partner


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk