8.2.2022
ID: 5353

Tržby HAVEL & PARTNERS v roku 2021 opäť rástli

054dfd2a9136c86349d7c5b67aff9b8a/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

HAVEL & PARTNERS, najväčšia nezávislá právnická firma v strednej Európe, mala v minulom roku opäť rekordné hospodárske výsledky. Celkový obrat kancelárie medziročne stúpol o 7 %, úspešnejší pritom bol druhý polrok, kedy rast tržieb dosiahol takmer 20 %. Tržby za predaj právnych a daňových služieb vlani predstavovali 951 mil. Kč (39,0 mil. eur). V rámci českých kancelárií zodpovedal medziročný hospodársky nárast necelým 7 %, v slovenskej kancelárii potom 7,4 % a adekvátne sa zvyšovala aj ziskovosť. Z pohľadu celej skupiny, ktorá zahŕňa aj inkasnú agentúru Cash Collectors a špecializované služby daňového poradenstva, presiahol obrat 1,1 mld. Kč (45,0 mil. eur).

„Uplynulý rok sme znovu potvrdili našu silnú a mimoriadne stabilnú pozíciu na česko-slovenskom právnom trhu,“ komentuje ďalšie úspešné obdobie riadiaci partner Jaroslav Havel. „Kancelária od svojho založenia pred 20 rokmi neustále ekonomicky rastie. Tento trend pritom nenarušili ani pokračujúca koronavírusová kríza či turbulentný vývoj ekonomiky. Opäť sa ukazuje, že sme na zmeny na trhu dobre pripravení; máme precízne finančné riadenie, dokážeme flexibilne reagovať na potreby našich klientov a neustále rozvíjame oblasti budúcnosti, akými sú napríklad digitalizácia a technológie, legislatíva, regulatorika či ESG,“ dopĺňa Havel. Úspech kancelárie stojí pritom podľa neho predovšetkým na budovaní unikátneho vzťahu ku klientovi a schopnosti sprevádzať ho jeho biznisom, čo vedie k vytváraniu strategických partnerstiev a významnej konkurenčnej výhode.

K hospodárskemu rastu v minulom roku pozitívne prispeli všetky špecializované skupiny v rámci kancelárie, pričom medzi kľúčové oblasti aj naďalej patrili fúzie a akvizície, právne a daňové štruktúrovanie osobného majetku či nehnuteľnostné projekty. Ďalej rastie aj skupina zaoberajúca sa reštrukturalizáciami a insolvenciami či súdnymi spormi, ale aj tím poskytujúci poradenstvo v oblasti technologického práva či venture kapitálu, teda odboru zaznamenávajúceho v posledných rokoch rekordné investície.

Vynikajúcu ekonomickú kondíciu navyše HAVEL & PARTNERS vlani opäť doplnila radom domácich i medzinárodných ocenení; stala sa znova absolútnym víťazom českej súťaže Právnická firma roka a obhájila aj prvenstvo v prestížnom globálnom rebríčku Chambers Europe Awards ako najlepšia česká advokátska kancelária. „Verím, že tieto úspechy sú predovšetkým odrazom maximálneho nasadenia a tímovosti všetkých kolegov v kancelárii, mimoriadnej kvality našej expertízy i flexibility jednotlivých interných tímov. Pre klientov však môžu predstavovať aj utvrdenie v tom, že svoje obchodné aj privátne záležitosti zverujú do rúk tej najlepšej právnickej firmy na trhu,“ uzatvára Jaroslav Havel.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk