18.7.2017
ID: 3751

V Havel, Holásek & Partners bolo povýšených osem senior právnikov, dvaja z nich na pozíciu partnerov

f4e7e5daa3bd58ffccfeff0d248a05b9/Havel, Holasek & Partners (new).jpg
Zdroj: Havel, Holásek & Partners

Havel, Holásek & Partners, najväčšia advokátska kancelária na česko-slovenskom právnom trhu, vymenovala svojich osem senior právnikov do vyšších manažérskych pozícií. Novými partnermi kancelárie sa s účinnosťou od 1. 7. 2017 stávajú Jan Frey (35) a Petr Sprinz (31). Na pozíciu counsel sa posúva Richard Otevřel (40), za vedúcich advokátov boli vymenovaní Jiří Buryan (37) a Ondřej Florián (31) a status senior advokátov získali Dalibor Kovář (32), Albert Tatra (37) a Miroslav Vozáb (31).

„Naším cieľom je spolupracovať s najtalentovanejšími právnikmi na trhu a tiež si ich dlhodobo udržať, preto kladieme veľký dôraz na ich ďalší rozvoj a profesijné smerovanie. Kto na sebe intenzívne pracuje a má dobré výsledky, môže u nás kariérne rásť výrazne rýchlejšie ako u konkurencie. Aktuálne kariérne posuny sú opäť dokladom toho, že zvnútra našej kancelárie vzišla úplná väčšina existujúcich partnerov, counsel aj vedúcich advokátov, pričom mnohí z nich u nás začínali ako študenti alebo koncipienti,“ hovorí riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

Jan Frey

Jan Frey

Jan Frey, nový partner kancelárie, začínal v Havel, Holásek & Partners v roku 2010 ako koncipient. Špecializuje sa na fúzie a akvizície, právne audity a právne due diligence. V oblasti akvizícií a predajov podnikov sa v uplynulých rokoch zúčastnil mnohých významných transakcií v miliardových finančných objemoch ako na strane predávajúcich, tak na strane kupujúcich, a to najmä v odvetviach automobilového, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. V roku 2015 ho kanceláriu vyslala na stáž do renomovanej právnickej firmy Slaughter & May v Londýne.

Petr Sprinz

Petr Sprinz

Petr Sprinz, druhý z novomenovaných partnerov kancelárie, nastúpil do Havel, Holásek & Partners v roku 2014 z Weil, Gotshal & Manges. Jeho právnou špecializáciou sú najmä reštrukturalizácie a insolvencie, vedenie sporov, zmluvné a energetické právo. Peter sa podieľal na poskytovaní právneho poradenstva pri komplikovaných konkurzných konaniach na strane veriteľov aj dlžníkov, ako aj tretích osôb v rámci akvizícií majetku, a zastupoval klientov v sporoch a transakciách v hodnote presahujúcej desiatky miliárd korún. V oblasti insolvenčného práva tiež prednáša v ČR i v zahraničí.

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners má k 1. 7. 2017 na senior právnických pozíciách celkovo 51 právnikov, z toho 26 na pozíciách partnerov a 4 na úrovni counsel. V štyroch kanceláriách Havel, Holásek & Partners v Prahe, Brne, Ostrave a Bratislave pôsobí spolu cca 180 právnikov. 

„Veľkostne sme s ohľadom na kapacitu trhu už dosiahli určité maximum a ďalší výraznejší personálny rast neplánujeme. Avšak stále priebežne naberáme - zaujímajú nás tak skúsení senior právnici, ktorým ponúkame zodpovedajúce kariérne pozície, vrátane prepracovaného systému manažérskeho vzdelávania, ako aj samozrejme nastupujúca generácia“, upresňuje Jaroslav Havel. Prioritou kancelárie je tiež dávať zamestnancom čo najviac možností, ako zosúladiť pracovný a súkromný život a vytvoriť medzi týmito meniacimi sa potrebami určitú harmóniu.


Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
e-mail: office@havelholasek.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk