26.6.2020
ID: 4833

Wolf Theiss na Slovensku expanduje: Bruno Štefánik a Marko Ernek sa pripoja k tímu Wolf Theiss v Bratislave

3821e058963a5e2c5d27aeed2c78df15/WT.png
Zdroj: Wolf Theiss

Bruno Štefánik a Marko Ernek sa od 1. júla 2020 pripoja k tímu bratislavskej kancelárie Wolf Theiss, Bruno Štefánik na pozícii Counsel a Marko Ernek na pozícii Senior Associate. Prijatie týchto dvoch skúsených právnikov je ďalším krokom v plánovanej expanzii firmy na Slovensku. Spoločnosť Wolf Theiss sa rozhodla pre posilnenie svojich tímov v oblastiach práva obchodných spoločností/fúzií a akvizícií, bankovníctva a financií, súťažného práva a riešenia sporov , čím zaisťuje kontinuálne pre svojich klientov špičkové poradenstvo naprieč celým spektrom obchodného práva. Od 1. júla 2020 budú ďalšou posilou tímu aj dvaja právnici na pozícii Associate, Stanislav Bojňanský a Marcel Vereš.

„Silná kancelária v Bratislave je pre spoločnosť Wolf Theiss dôležitá, a to predovšetkým pre tím v Prahe. Prirodzene, veľa našich klientov z Českej republiky má zastúpenie na Slovensku a naším zámerom je v plnej miere ich podporovať pri dosahovaní ich cieľov,“ hovorí Jitka Logesová, Managing Partner spoločnosti Wolf Theiss Praha a Bratislava.

„Slovensko predstavuje veľmi dynamický trh s rýchlo sa rozvíjajúcimi oblasťami, ktoré náš manažment identifikoval ako kľúčové. Rozšírenie kancelárie v Bratislave je jednou z našich hlavných priorít,“ dodáva Claus Schneider, člen Management Board Wolf Theiss.

Bruno Štefánik prichádza zo spoločnosti Audia Plastics, v ktorej pôsobil ako Corporate Counsel pre európske a indické operácie. Predtým pracoval viac ako päť rokov v spoločnosti Kinstellar, kde získal skúsenosti najmä v oblasti fúzií a akvizícií a bankovníctva a financií. „Teším sa z nástupu do Wolf Theiss v Bratislave a veľmi oceňujem úsilie, ktoré bolo vložené do kreovania tohto tímu. Veľmi sa teším na spoluprácu s kolegami v Bratislave,“ hovorí Bruno Štefánik, ktorý bude pracovať v spoločnosti ako člen tímu so zameraním na právo obchodných spoločností/fúzií a akvizícií.

Marko Ernek je advokát s osobitnými skúsenosťami v oblasti súťažného práva, najmä pre klientov pôsobiacich v sektore  zdravotníctva a farmaceutickom priemysle, v regulačnej oblasti farmaceutického sektora a v regulačnej oblasti bankovníctva a financií. Vo svojej predchádzajúcej praxi sa pravidelne zúčastňoval  na transakciách v sektore zdravotníctva a farmaceutickom priemysle a má skúsenosti s poradenstvom v rôznych regulovaných oblastiach, napr. v telekomunikáciách.

„Je pre mňa potešením pracovať pre Wolf Theiss Bratislava a mimoriadne vítam prijatie nových seniorných právnikov, ktorí posilnia náš tím v Bratislave. Vytvorili sme silný tím, ktorý bude zabezpečovať kvalitné poradenstvo pre našich klientov vo všetkých kľúčových oblastiach právnych služieb“ hovorí advokátka Zuzana Hodoňová, ktorá prišla do spoločnosti v roku 2019 ako expertka v oblasti súťažného práva, farmaceutického práva, pracovného práva a ochrany osobných údajov. Jej prijatie predstavovalo prvý krok smerom k súčasnej stále pokračujúcej expanzii.


WOLF THEISS

Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Tel: +421 2 591 012 40
e-mail: bratislava@wolftheiss.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk