17.9.2013
ID: 797

Zloženie prísahy nových členov Všeobecného súdu Európskej únie

c77f1889a705ff16d185b2a7c182afad/CVRIA.png
Zdroj: shutterstock.com

Počas slávnostného zasadnutia, ktoré sa konalo v Luxemburgu, zložilo prísahu pred Súdnym dvorom päť nových členov Všeobecného súdu pri príležitosti ich nástupu do funkcie.

V rámci čiastočnej obmeny členov Všeobecného súdu zástupcovia vlád členských štátov vymenovali rozhodnutiami z 26. júna a 24. júla 2013 za sudcov Všeobecného súdu na obdobie od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2019 pánov Egidijusa Bieliūnasa, Anthonyho Collinsa, Ignacia Ullou Rubiu a Stéphana Gervasoniho, ktorí nahradili pánov Laurenta Truchota, Vilenasa Vadapalasa, Santiaga Soldevilu Fragosa a Kevina O’Higginsa.

Rozhodnutiami zo 6. marca, 26. júna a 24. júla 2013 zástupcovia vlád členských štátov obnovili na to isté obdobie mandáty pána Nicholasa Jamesa Forwooda, pána Alfreda Dittricha, pani Ingridy Labuckej, pána Mira Preka, pani Mariyany Kănčevy, pánov Guida Berardisa, Eugèna Buttigiega a Carla Wettera a pani Vesny Tomljenovićovej.

Po demisii pána Josefa Aziziho zástupcovia vlád členských štátov vymenovali rozhodnutím z 26. júna 2013 pána Viktora Kreuschitza za sudcu Všeobecného súdu na obdobie od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2016.

Životopisy nových členov

Egidijus Bieliūnas narodený v roku 1950; právnický diplom získal na Vilniuskej univerzite (1973); doktor práv (1978); asistent, prednášateľ a neskôr docent na Právnickej fakulte Vilniuskej univerzity (1977 – 1992); poradca na právnom oddelení parlamentu Litovskej republiky (1990 – 1992); poradca na veľvyslanectve Litvy v Belgicku (1992 – 1994); poradca na veľvyslanectve Litvy vo Francúzsku (1994 –1996); člen Európskej komisie pre ľudské práva (1996 – 1999); sudca Najvyššieho súdu Litvy (1999 – 2011); docent na Vilniuskej univerzite, vedúci katedry trestného práva (2003 – 2013); zástupca Litovskej republiky na orgáne spoločnej kontroly Eurojust (2004 – 2011); sudca Ústavného súdu Litovskej republiky (2011 – 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Anthony Michael Collins narodený v roku 1960; diplom získal na Trinity College v Dubline (právna veda) (1984) a na Honourable Society of the King’s Inns v Dubline (Barrister-at-Law) (1986); vykonával činnosť jako Barrister-at-Law (1986 – 1990 a 1997 – 2003) a Senior  Counsel (2003 – 2013) zapísaný  v komore Írska; súdny referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1990 – 1997); riaditeľ Írskeho centra pre európske právo (1997 – 2000) a v súčasnosti ešte člen jeho správnej rady; podpredseda Rady európskych národných výborov mládeže (1979 – 1981); generálny tajomník Organizačnej kancelárie združení študentov európskych škôl (1977 – 1984); generálny tajomník Írskej únie študentov (1977 – 1979); medzinárodný podpredseda Únie študentov v Írsku (1982 – 1983); člen správneho výboru združenia Amicale des référendaires v Luxemburgu (1992 – 2000); člen Stáleho zastúpenia Rady európskych právnických komôr a právnických spoločností (CCBE) pri Súdnom dvore EÚ a Súdnom dvore EZVO (2006 – 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Ignacio Ulloa Rubio narodený v roku 1967; úspešne absolvoval štúdium práva (1985 – 1990) a doktorandské štúdium (1990 – 1993) na Univerzite Complutense v Madride; prokurátor  v Girone  (2000 – 2003);  poradca Dočasného koaličného úradu pre spravodlivosť a ľudské práva v Bagdade, Irak (2003 – 2004); sudca prvostupňového súdu v občianskoprávnych veciach a vyšetrovací sudca (2003 – 2007) neskôr odvolací sudca v Girone (2008); zástupca riaditeľa EUJUST LEX – misie Rady Európskej únie pre integrovaný rozvoj právneho štátu v Iraku (2005 – 2006); právny poradca Ústavného súdu Španielska (2006 – 2011 a 2013); štátny tajomník pre bezpečnosť (2012 – 2013); expert Rady Európskej únie pre oblasť právneho štátu a reformu bezpečnostného sektora (2005 – 2011); externý expert Európskej komisie pre základné práva a trestné súdnictvo (2011 – 2013); prednášateľ a autor početných publikácií; sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Stéphane Gervasoni narodený v roku 1967; diplom získal na Inštitúte politických štúdií v Grenobli (1988) a na Národnej škole pre verejnú správu (1993); audítor v Štátnej rade [(sudca spravodajca na sekcii súdnych sporov (1993 – 1997) a sudca na sekcii pre sociálne záležitosti (1996 – 1997)]; maître des requêtes v Štátnej rade (1996 – 2008); docent na Inštitúte politických štúdií v Paríži (1993 – 1995); prokurátor pred osobitnou dôchodkovou kasačnou komisiou (1994 – 1996); právny poradca ministerstva pre verejnú službu a mesta Paríž (1995 – 1997); generálny tajomník prefektúry departementu Yonne, podprefekt okresu Auxerre (1997 – 1999); generálny tajomník prefektúry departementu Savojsko, podprefekt okresu Chambéry (1999 – 2001); súdny referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (2001 – 2005); riadny člen odvolacej komisie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) (2001 – 2005); sudca Súdu pre verejnú službu Európskej únie (2005 – 2011, predseda komory 2008 – 2011);štátny poradca, zástupca predsedu ôsmej komory sekcie súdnych sporov (2011 – 2013); člen odvolacej komisie Európskej vesmírnej agentúry (2011 – 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Viktor Kreuschitz narodený v roku 1952; diplom doktora práv získal na Viedenskej univerzite (1981); úradník na federálnom kancelárstve, oddelení ústavných záležitostí (1981 – 1997); právny poradca v právnej službe Európskej komisie (1997 – 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.


Zdroj: Všeobecný súd Európskej únie


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk