15.10.2019
ID: 4614

Zlúčenie Dentons US, Bingham Greenebaum a Cohen & Grigsby je prvým krokom k vytvoreniu prvej skutočne národnej americkej advokátskej kancelárie

1ee2df231ea0f7ea1a0991bd1d79d2ed/Dentons.png
Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Prostredníctvom tohto zlúčenia – ktoré je počtom ľudí a obratom za rok 2019 zatiaľ najväčšie v USA – chcú Dentons US, Bingham Greenebaum a Cohen & Grigsby zabezpečiť spojenie klientov s najlepšími právnikmi, od jedného amerického pobrežia k druhému rovnako ako na celom svete.

Dentons US, Bingham Greenebaum a Cohen Grigsby informovali o plánovanom zlúčení a o novom partnerstve, ktoré umožní spoločnostiam vytvoriť novú národnú advokátsku kanceláriu, ktorá bude poskytovať služby klientom od jedného amerického pobrežia po druhé. Toto zlúčenie predstavuje prvý krok v rámci vytvárania prvej národnej advokátskej kancelárie v USA.

USA predstavujú najväčší trh pre advokátske kancelárie na svete, no napriek tomu sú americké advokátske kancelárie neúmerne malé v porovnaní s veľkosťou trhu. Žiadna spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné právne poradenstvo, nemá kancelárie na všetkých dvadsiatich najväčších amerických právnych trhoch, pričom na top 100 trhoch je ich ešte menej. Je to prekvapujúce, berúc na vedomie rozloženie najväčších verejných spoločností v krajine. Je tomu tak napriek značnému tlaku na konsolidáciu zo strany klientov, ktorí chcú obmedziť počet advokátskych kancelárii, ktoré využívajú a aj napriek súčasnej požiadavke, aby boli advokátske kancelárie dostatočne veľké na to, aby mohli splniť nespočetné množstvo špecifík požadovaných klientmi.

Opierajúc sa o globálny polycentrický model Dentons, nové partnerstvo – začínajúc s Dentons US, Bingham Greenebaum a Cohen & Grigsby – bude reprezentovať prvý krok vo formovaní skutočne národnej americkej advokátskej kancelárie, ktorá bude poskytovať služby ako jediná zastávka pre klientov, zvyšujúc kvalitu a rozsah služieb na národnej a nadnárodnej úrovni, zatiaľ čo si členské spoločnosti môžu ponechať svoje definičné charakteristiky.

Spoločnosť tento model nazýva „Golden Spike“ na počesť oslavného železničného klina, ktorým sa dokončila transkontinentálna železnica v USA a národ sa obchodne zjednotil.

“Tento model advokátskej kancelárie je analogický s príchodom smartfónu. Pevná linka aj vyklápací telefón rovnako ako smartfón poskytujú telekomunikačné spojenie, ale smartfón toho robí omnoho viac,“ povedal Joe Andrew, Global Chair v Dentons. „Projekt Golden Spike vybuduje novú advokátsku kanceláriu, ktorá bude schopná ponúknuť klientom omnoho viac.”

“Klienti chcú pracovať so spoločnosťou, ktorá ich vie podporovať v rôznych oblastiach, ktoré požadujú a na všetkých trhoch, na ktorých pôsobia, avšak dnes neexistuje advokátska kancelária, ktorá by mala kancelárie vo všetkých dvadsiatich, nehovoriac o všetkých sto najväčších amerických právnych trhoch,“ povedal Elliot Portnoy, Global CEO v Dentons. „Inovatívny prístup Golden Spike nám pomôže spraviť to, čo doteraz nespravila žiadna iná advokátska kancelária: vytvoriť prvú skutočne národnú americkú advokátsku kanceláriu.”

Na začiatku bude zlúčená spoločnosť poskytovať služby na 33 amerických trhoch, vrátane deviatich z 10 najväčších, a štrnástich z 20 najväčších. Takmer 1 100 právnikov nás spraví desiatou najväčšou advokátskou kanceláriou v USA. Klienti budú mať prístup ku skúsenostiam a talentu viac ako 10 000 právnikov v 181 lokalitách a 73 krajinách na svete.

“Rozširovanie nášho talentu a možností v USA je celé o našich klientoch.“ povedal Mike McNamara, CEO v Dentons US. „Musíme rásť s našimi klientmi rovnako ako sa vyvíjajú ich potreby a priority. Naši klienti požadujú viac inovácií, kreativity a schopnosti reagovať, čo sú hodnoty tvoriace jadro našej spoločnosti v USA ako aj na celom svete. Cez toto nové partnerstvo, klienti získajú prístup k ešte väčšiemu počtu talentov a zdrojov.“

Toto zlúčenie prehĺbi a rozšíri ponuku služieb pre klientov, čo vyplýva zo spolupráce medzi vysoko uznávanými  právnymi odborníkmi v oblastiach ako sú bankrot, korporátne právo, rozvíjajúce sa podniky/Venture Tech, zamestnanecké benefity, energetika, finančné služby, duševné vlastníctvo, pracovné právo a právo nehnuteľností. Každá členská spoločnosť má tiež svoje špecifické silné stránky, ktoré je možné efektívne využiť v prospech ostatných členských spoločností, ako sú skúsenosti s hospodárskym rozvojom spoločnosti Bingham Greenebaum, podnikové imigračné praktiky spoločnosti Cohen & Grigsby a sila spoločnosti Dentons na kapitálových trhoch. Tieto tri členské spoločnosti budú mať lepšiu pozíciu na to, aby poskytovali služby veľkým klientom, ktorých už zdieľajú, a zároveň rozširovali vzťahy a služby na klientov, ktorým v súčasnosti služby neposkytujú.

“Sme nadšení, že sa môžeme stať zakladajúcimi partnermi v novom partnerstve, ktoré nám umožní poskytovať výhody plynúce z toho, že sme súčasťou skutočne národnej a globálnej firmy pre našich klientov, a zároveň nám umožňuje zachovať si naše charakteristické vlastnosti a štruktúru vedenia,“ povedal Chris Carson, President a CEO v Cohen & Grigsby.

Managing Partner spoločnosti Bingham Greenebaum, Tobin „Toby“ McClamroch, poznamenal: „Schopnosť spojiť klientov s dôveryhodnými právnikmi na vedúcich trhoch v celej krajine a na celom svete ponúka nespočetne veľa príležitostí a vylepšení pre našich klientov. Dosah, šírka a hĺbka, ktorú poskytujú spoločnosti Dentons, Cohen & Grigsby a budúci spoločníci, umožní právnikom spoločnosti Bingham Greenebaum odomknúť príležitosti pre rast klientov a zároveň nám umožní pomáhať im novými a významnými spôsobmi. Dôležitým faktorom v našom rozhodnutí byť súčasťou tejto iniciatívy bola naša schopnosť udržať miestnu prítomnosť, jedinečnú kultúru a silné vzťahy s klientmi.”

Očakáva sa, že toto zlúčenie sa po schválení partnermi a splnení príslušných regulačných požiadaviek začne v januári 2020.


Business Garden Štefánikova
Štefánikova 15
Bratislava, 811 05

Tel.:   +421 2 2066 0111


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk