Horné menu

    Právnické fórum 2018

    Pomohli alebo nepomohli systémové zmeny zvýšiť efektívnosť justície?