10.10.2023
ID: 5898

Rozhovor s Lenkou Vidovičovou

32d16b15c4ef46e4995cc7b9fc03da9b/190 Rozhovor s Lenkou Vidovicovou 10.8.2023 III.jpg
Zdroj: epravo.cz

JUDr. Lenka Vidovičová je regionální představitelkou České advokátní komory pro region Střední Morava. V rozhovoru sdílela své pohledy a zkušenosti ohledně advokacie a právního systému v České republice. Poukázala na různé aspekty a výzvy, které jsou v současné době předmětem debat v právní komunitě.

 

JUDr. Lenka Vidovičová je regionální představitelkou České advokátní komory pro region Střední Morava. V rozhovoru sdílela své pohledy a zkušenosti ohledně advokacie a právního systému v České republice.

Zdůraznila také důležitost role regionálních představitelů v rámci advokátní komory, která spočívá v předávání informací mezi komorou a advokáty na regionální úrovni. 

V kontextu výzev, kterým čelí advokátní praxe, byla zmíněna i problematika nedostatku mladých advokátů v některých regionech, což je komplikováno i obtížnou dostupností praxe pro koncipienty.

Co se týče technologického vývoje a digitalizace právní praxe, Lenka Vidovičová uvedla, že i přesto, že technologie přináší mnohé výhody, existují také výzvy, zejména týkající se kybernetické bezpečnosti a ochrany dat. 

Lenka Vidovičová představila ucelený pohled na současný stav advokacie v České republice, poukazujíc na různé aspekty a výzvy, které jsou v současné době předmětem debat v právní komunitě.

Sledujte epravo.cz.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk