Články a komentáre

Zlá bestie amnestie

Přemýšlel jsem nedávno o tom, kolikrát asi člověk žijící v euroatlantickém prostoru za život slyší, pokud je i sám přímo nevyslovuje, slova „a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům“. Při počítání hlasů poslanců, kteří rozhodovali o přijetí slovenského ústavního zákona, týkajícího se amnestie udělené v roce 1998 Vladimírem…

Sme nový typ rodinnej kancelárie

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS patrí vo finančnom práve medzi špičku na Slovensku. Ako jednu z mála čisto slovenských kancelárií ju pri najväčších a najnáročnejších transakciách oslovujú aj medzinárodné banky. Okrem toho svojim klientom pomáha riešiť tie najkomplikovanejšie medzinárodné prípady v oblasti hospodárskej súťaže alebo v…

Právná regulácie ochrany osobných údajov

Prijatie GDPR, teda nového nariadenia na ochranu osobných údajov prijatého na pôde EÚ predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v oblasti právnej regulácie ochrany osobných údajov za posledných 20 rokov. Nariadenie nahradí v súčasnosti platnú a účinnú smernicu na ochranu osobných údajov ako aj na Slovensku platný zákon na ochranu osobných údajov s…

Havel, Holásek & Partners opäť podporila česko-slovenskú súťaž študentov právnických fakúlt v rétorike - Právnický debatný turnaj

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners bola generálnym partnerom druhého ročníka súťaže Právnický debatný turnaj. V rečníckom zápolení venovanom trestnoprávnym témam sa tento rok stretli študentky a študenti šiestich českých a slovenských právnických fakúlt v Brne, Olomouci, Prahe, Bratislave, Košiciach a Trnave. Finále medzi fakultami sa…

Právnická firma roka 2017

Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2017. Cieľom súťaže bolo poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Právnickou firmou roka v danej kategórii sa stala veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia. Slavnostné vyhlásenie…

Udalosti uplynulého týždňa

Výkon súdnictva na prvom stupni bude v hlavnom meste sústredený v budúcnosti pod jednu strechu. Vo vecnom zámere zriadenia mestských súdov v Bratislave to predpokladá ministerstvo spravodlivosti. Súčasné budovy okresných súdov sú pritom nevyhovujúce. Štát bude potrebovať pre tento účel novú budovu.

Predaj multimediálneho prehrávača a autorské právo

Predaj multimediálneho prehrávača, ktorý umožňuje bezplatne a jednoducho pozerať na televíznej obrazovke filmy, ktoré sú nezákonné dostupné na interne, môže predstavovať porušenie autorského práva

Vyhotovenie dočasnej rozmnoženiny diela chráneného autorským právom na tomto prehrávači a získaného zo streamingového vysielania („streaming“) nie je…

NKÚ: Dodržanie zákona pri tendroch neznamená vždy efektivitu vynaložených peňazí

Verejné obstarávanie vo verejnom sektore je dlhodobo z rôznych dôvodov považované za spôsob vynakladania verejných prostriedkov, ktorý nezabezpečuje efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynakladania verejných zdrojov v takej miere, ako by to bolo žiaduce. Vo výročnej správe za rok 2016 to konštatuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Dokument bol…

NS SR: Judikátom roka sa stalo rozhodnutie správneho kolégia Najvyššieho súdu

Cenu Judikát roka 2017 získal senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR za rozhodnutie ochraňujúce základné práva žiadateľky o azyl z Afganistanu a jej troch maloletých detí. Súťaž zorganizoval už po štvrtý raz týždenník TREND a Občianske združenie Sudcovia Za otvorenú justíciu. O výsledkoch informoval hovorca NS Boris…

Summit predsedov parlamentov otvorí hodnotenie slovenského predsedníctva

Hodnotenie slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ) a jeho parlamentnej dimenzie či zriadenie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre kontrolu činnosti Europolu. O tom budú dnes hovoriť predsedovia parlamentov členských štátov Európskej únie na summite, ktorý sa koná v Bratislave.

NS SR: Pre verejnosť otvorí informačné centrum

Na Najvyššom súde (NS) SR bude od 3. mája k dispozícii informačné centrum. Jeho vytvorením by sa mal zjednodušiť prístup verejnosti k informáciám, ktoré budú po novom sústredené na jednom mieste. Zriadenie centranoznámil NS v tlačovej správe.

SÚDNA RADA: O členstvo v Rade bude v májových voľbách bojovať 17 sudcov

O osem miest v Súdnej rade SR sa bude v májových sudcovských voľbách uchádzať minimálne 17 zástupcov slovenských sudcov. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorý na svojej internetovej stránke zverejnila Súdna rada.

MV SR: Vyhlásilo výzvu pre audit slovenského súdnictva

Veľký audit slovenského súdnictva je o krok bližšie k realizácii. Ministerstvo vnútra vyhlásilo vyzvanie pre projekt „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci“. Vyčlenených naň je 12,1 milióna eur z európskych fondov cez operačný program…

Inštitúty „representations and warranties“ pri prevodoch vlastníckeho práva v podmienkach slovenskej právnej úpravy

S rastúcim ekonomickým trendom dochádza aj v podmienkach Slovenskej republiky k nárastu transakcií, v rámci ktorých sa v transakčnej dokumentácii udomácnili inštitúty „representations and warranties“. V tomto článku sa zaoberáme stručným načrtnutím problematiky „representations and warranties“ vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva k veciam, tzv.

Rutina právnych dokumentov: ako ju poraziť?

Komerčné oznámenie

Advokátske kancelárie firemné právne oddelenia každý každučičký deň rutinne pracujú s tisíckami dokumentov – od spisov, zmlúv, záznamov klientov až po patentovú dokumentáciu a archívy prípadov. Aby boli právnici úspešní, musia efektívne zvládať rutinnú manipuláciu s dokumentmi. A ako profesionál ste pravdepodobne často…

Prezident podpísal zákony, ktorými sa mení konanie pred súdmi

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes podpísal zákony, ktorými sa dopĺňa Civilný sporový poriadok a Správny súdny poriadok. TASR informoval Martin Lipták z Kancelárie prezidenta SR.

Kumulácia dovolacích dôvodov. Je prípustná, alebo hrozí riziko odmietnutia dovolania?

Nová právna úprava inštitútu dovolania v Civilnom sporovom poriadku[1] (ďalej aj „CSP“), v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, prešla koncepčnou zmenou. Nová právna úprava však v praxi vyvoláva viaceré aplikačné problémy. V tomto príspevku sa zameriame na problém týkajúci sa odôvodnenia prípustnosti dovolania. Výklad predmetnej právnej…

Udalosti uplynulého týždňa

Národná rada SR získa kompetenciu zrušiť amnestie či individuálne milosti prezidenta, ak odporujú princípom demokratického a právneho štátu. Poslanci parlamentu 124 hlasmi odobrili koaličný návrh, ktorý má smerovať k zrušeniu amnestií Vladimíra Mečiara.

Bezpapierová spoločnosť alebo ako IT pomáha biznisu?

Bezpapierová spoločnosť. Novodobý trend, ktorý so sebou prináša nespočetne veľa benefitov, a preto čoraz viac firiem siaha po rôznych IT riešeniach, ktoré im pomáhajú riadiť biznis efektívnejšie. Proces prechodu na bezpapierovú spoločnosť si vyžaduje okrem dôsledného plánovania aj zvýšené počiatočné náklady na obstaranie vhodného softvérového…

Bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky: Rada prijala nové pravidlá EÚ

Rada 7. marca 2017 prijala nové pravidlá EÚ, ktorými sa zvyšuje bezpečnosť zdravotníckych pomôcok v prospech pacientov pri súčasnom zachovaní včasného prístupu k inovatívnym riešeniam v oblasti zdravotnej starostlivosti.