Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Autor: Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 10. 7. 2019Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. Zameriavajú sa na amnestie v právnom poriadku Slovenskej republiky s osobitným zameraním na ústavnoprávne a trestnoprávne súvislosti týchto inštitútov. Predstavia pojem „amnestia" a pojem „milosť", ich úpravu od Československej republiky až po súčasnosť. Venujú sa aj téme zrušenia amnestií a milosti a poukážu na komplikovanosť riešenia, ktorým sa Slovenská republika v tak závažnej téme vydala.