Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Autor: Jarmila Chovancová, Tomáš Gábriš, Andrea Kluknavská


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 8. 6. 2022Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych stanovísk a na rozličné štýly myslenia a spôsoby argumentácie.
Učebné texty majú oboznámiť študentov práva s autentickým textom z vybraných diel, a tým prispieť ku kultivácii ich myslenia a k prehĺbeniu poznania rozmanitostí myšlienkového vývoja právnej, politickej a sociálnej filozofie.