Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011-2012 a rok 2013

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011-2012 a rok 2013

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 4. 2. 2015Balíček obsahuje dve publikácie, ktoré približujú rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty vydané v rokoch 2011 až  2013. Prvá publikácia zahŕňa 68 rozsudkov za roky  2011 ‒ 2012 a druhá prináša 43 rozsudkov uverejnených v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013.
Rozsudky sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH.
Register rozsudkov v závere knihy obsahuje kľúčové pojmy, čím umožní čitateľovi lepšiu orientáciu podľa jednotlivých tém rozsudkov. Rýchly prehľad o jednotlivých rozsudkoch poskytuje sumarizácia výrokových častí rozsudkov. Publikácia vznikla v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s. Jej autorkami sú Ing. Zuzana Šidlová a Ing. Jana Škvarková, daňové poradkyne, ktoré sa špecializujú na problematiku DPH.
Forma spracovania publikácie prispieva k lepšiemu pochopeniu zásad spoločného systému DPH v EÚ, čo ocenia predovšetkým odborníci na daňovú problematiku.