Brexit – História, právo, politika a poučenie pre Slovensko

Brexit – História, právo, politika a poučenie pre Slovensko

Autor: Tomáš Buchta


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 15. 10. 2022Publikácia má ambíciu analyzovať právne a politické aspekty procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Vystúpenie členského štátu je zložitý právny proces, ktorý viedol k uzavretiu viacerých dohôd tu analyzovaných. Zároveň bol predmetom rozhodovacej činnosti úniových a britských súdov, ktorým sa táto publikácia venuje. Príčiny Brexitu sú však najmä politické. Preto sa tu nachádza aj pohľad na príčiny a dôsledky rozhodnutia britských voličov, ktorým bude predchádzať mapovanie predchádzajúceho historického vývoja. Výsledne tak vznikla publikácia s politicko-právnou povahou, ktorá v závere ponúka z celého procesu Brexitu poučenie pre Slovensko ako členský štát EÚ.