Finančné trhy a bankovníctvo

Finančné trhy a bankovníctvo

Autor: Dana Tkáčová, Jaroslav Belás, Eva Horvátová, Božena Chovancová, Viera Malacká


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 30. 3. 2017Predkladaná učebnica je výsledkom niekoľkoročnej pedagogickej a výskumnej práce a vzájomnej spolupráce jej autorov s praxou. Obsah učebnice je zameraný na problematiku finančného trhu, jeho segmentov a na problematiku bankovníctva. Spôsob skúmania uvedenej problematiky a jej prezentovania umožňuje čitateľovi pochopiť ekonomickú podstatu daných javov, ich vzájomné väzby, súvislosti a základné kategórie skúmanej problematiky. Publikácia je určená pre študentov, ale aj pre všetkých, ktorých zaujíma problematika finančných trhov a bankovníctva.