Informačné technológie v ekonomickej praxi (E-kniha)

Informačné technológie v ekonomickej praxi (E-kniha)

Autor: Miroslav Hužvár, Peter Laco


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 25. 7. 2015Cieľom autorov tejto učebnice je vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a komunikačných technológií, poskytnúť ucelený prehľad o technickom a programovom vybavení osobných počítačov, o princípoch fungovania počítačových sietí, možnostiach elektronickej komunikácie a využitia internetu v ekonomickej praxi. Snažia sa tiež priblížiť problematiku informačnej bezpečnosti.
Učebnica je primárne určená pre študentov ekonomicky zameraných odborov prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Jej obsah však nepochybne osloví aj bežných používateľov, ako aj odborníkov z ekonomickej praxe, ktorí sa s informačnými technológiami stretávajú každý deň.