Judikatúra vo veciach mediálneho práva

Judikatúra vo veciach mediálneho práva

Autor: Jana Zemková, Tamara Ondrušková


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 8. 8. 2018Základom judikatúry sú publikované aj nepublikované rozhodnutia správnych súdov, z ktorých bola vybraná právna veta a vybrané časti z odôvodnenia rozhodnutí, ktoré môžu byť pomôckou a podporou pri interpretácii mediálneho práva.Predkladaný výber z  rozhodovania správnych súdov  v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania a retransmisie je ojedinelou publikáciou, ktorá bude prínosom pre sudcov, advokátov, správne orgány, samotných vysielateľov, ale aj tvorcov a ďalších, ktorí sa podieľajú na tvorbe a vysielaní jednotlivých programových zložiek vysielania.  Rovnako je publikácia určená  širokej právnickej aj laickej verejnosti, ktorá je zároveň adresátom a prijímateľom rozhlasového a televízneho vysielania. Ambíciou tejto publikácie je súčasne  poskytnúť  čitateľovi databázu judikátov  aj  z oblasti  administratívneho trestania. Predkladaná publikácia je vhodná pre každého, kto sa zaujíma o predmetnú problematiku.