KAROL PLANK: Dielo a doba

KAROL PLANK: Dielo a doba

Autor: Ján Svák, Martin Gregor


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 9. 10. 2021Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého predsedu Najvyššieho súdu SR prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. výberom z jeho najzaujímavejších monografií a článkov. Texty profesora Planka boli starostlivo vybrané tak, aby mali čo najväčšiu relevanciu pre súčasnú právnu teóriu a najmä prax. Publikácia sa skladá z kapitol o dedičskom práve, rodinnom práve, vecnom práve, záväzkovom práve a napokon aj z viacerých úvah o postavení a poslaní súdnictva. Nejde však len o obyčajný výber z diela Karola Planka. V monografii sa nachádza rozsiahla štúdia o životných osudoch profesora Planka vrátane retrospektívneho pohľadu na vedu občianskeho práva v druhej polovici 20. storočia. Každú z kapitol autori tiež doplnili o rozsiahly bibliografický aparát a svoj vlastný historicko-právny komentár. Úlohu recenzenta monografie prijal rektor Univerzity Komenského Marek Števček a predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta.