Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy v občianskom práve, v obchodnom práve a v pracovnom práve s relevantnou judikatúrou

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy v občianskom práve, v obchodnom práve a v pracovnom práve s relevantnou judikatúrou

Autor: Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 8. 8. 2018Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Monografia sa venuje komparácii týchto vzťahov v oblasti nielen občianskeho, ale aj obchodného a pracovného práva. V jednotlivých kapitolách autori spracúvajú aktuálnu relevantnú judikatúru slovenských a českých súdov.Cieľom monografie je spracovanie problematiky, a to nielen teoretických aspektov, ale aj vytvorenie odbornej pomôcky pre právnu prax, a to tak v prípade zmluvnej, ako aj sporovej agendy.Publikácia je určená predovšetkým právnikom, z dôvodu jej praktického spracovania je však použiteľná aj pre neprávnikov a študentov právnických fakúlt.