Konanie vo veciach dohľadu

Konanie vo veciach dohľadu

Autor: Andrea Slezáková, Peter Slezák, Adam Nádaský


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 5. 9. 2018Viac ako dvanásť rokov existencie integrovaného dohľadu nad finančným trhom spolu s vývojom vedy finančného práva inšpirovalo autorov k predloženiu monografie vzťahujúcej sa na vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska.
Monografia vychádza z analýzy platného právneho stavu v Slovenskej republike. Zameriava sa na právo finančného trhu, konkrétne na oblasť konania vo veciach dohľadu.
Publikácia je určená odbornej verejnosti, a to predovšetkým finančným inštitúciám, ktoré sú účastníkmi daného konania, ako aj advokátskym kanceláriám poskytujúcim klientom právne služby v danej oblasti.