Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente

Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente

Autor: Kinga Horváthová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia sa zaoberá základnými otázkami školského manažmentu, úlohou manažmentu školy pri zabezpečení jej kvality, kontrolou a hodnotením ako prostriedkov kvalitatívneho rozvoja školy. Osobitná pozornosť sa venuje otvorenému sebahodnoteniu školy, kontrole a hodnoteniu žiakov (napĺňanie štátneho a školského vzdelávacieho programu) a kontrole a hodnoteniu zamestnancov vrátane učiteľov. Publikácia je určená nielen pre teoretikov školského manažmentu, ale aj pre odbornú verejnosť, ktorej sa otázka kvality v školách týka.