Krizový management pro malé a střední podniky

Krizový management pro malé a střední podniky

Autor: Marie Mikušová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 4. 2. 2015Autorka v knihe zdôrazňuje chápanie krízového manažmentu ako strategickej a stále aktuálnej záležitosti. Súčasne však uvažuje o krízovom manažmente ako o bežnom a neoddeliteľnom prvku riadenia, na čo treba upozorniť práve najmä malé a stredné podniky. Prehľadný, graficky spracovaný model vývoja potenciálnej krízy v podniku je pre manažérov dobrou pomôckou na ujasnenie si možných nebezpečenstiev bezprostredne súvisiacich s krízou a jej ďalším vývojom. Za veľký prínos knihy možno považovať prezentovanú metodiku tvorby systému krízového manažmentu a jej aplikácie. Snaha manažérov zaviesť krízový manažment totiž často končí v momente, keď nevedia, ako začať. Malé a stredné podniky pritom často nemajú finančné prostriedky na spoluprácu s externými konzultantmi, ktorí by pomohli pri tvorbe systému krízového manažmentu. Práve v tejto knihe nájdu návod na to, ako sa pripraviť na potenciálne krízové ohrozenie.