Marketing

Marketing

Autor: Jaroslav Kita


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Cieľom učebnice je štúdium marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom konkurencieschopnosti podniku. Učebnica marketingu vychádza zo základných marketingových koncepcií, pojmov a smeruje k analýze toho, čo sa uskutočňuje v podniku, ktorý realizuje marketing. Tabuľky a grafy uvedené v učebnici umožňujú vizualizáciu najdôležitejších častí textu. Zhrnutie na konci každej kapitoly uľahčuje osvojenie učiva. Text učebnice je doplnený o slovník odborných výrazov z oblasti marketingu. Po preštudovaní učebnice získa čitateľ všeobecný prehľad o jednotlivých tematických okruhoch, ktorými sú základy marketingu a jeho miesto v spoločnosti, prostredie marketingovej činnosti v podniku, marketingové strategické rozhodnutia, nástroje marketingu a rozvoj marketingovej koncepcie.Publikácia je určená predovšetkým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale takisto širokej verejnosti a pracovníkom v oblasti marketingu.