Mediácia - odborná príprava

Mediácia - odborná príprava

Autor: Dagmar Tragalová, Jana Pružinská, Vladimír Labáth


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 7. 5. 2023Publikácia ,,Mediácia – odborná príprava“ predstavuje mimoriadny zdroj poznatkov o mediácii pre základnú výbavu mediátora, ako aj iného odborníka pracujúceho s ľuďmi v konfliktnej situácii či v rozporuplnom vzťahu, pričom text určite inšpiruje aj skúsenejších mediátorov.

Cieľom autorov je poskytnúť štruktúrované a konzistentné informácie o intervencii tretej strany v konflikte. Každá profesia si vyžaduje istý spôsob uvažovania. Poznať zdroje, vývoj a východiskové myšlienky svojho odboru je pre mediátorov vždy prínosné.

Publikácia je určená predovšetkým účastníkom vzdelávania v mediácii, študentom humanitných, právnych a iných odborov, ale aj začínajúcim mediátorom a záujemcom o mediáciu. K nim smerujú kľúčové poznatky o konfliktoch, komunikácii, vyjednávaní, procese mediácie a nevyhnutných odborných zručnostiach a vedomostiach potrebných na výkon mediácie.