Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť

Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť

Autor: Daniel Šmihula


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 8. 8. 2018Kniha je zbierkou esejí, štúdií a komentárov z rokov 2013 - 2017. Je rozdelená na tri tematické časti. Prvá sa týka medzinárodných vzťahov všeobecne, druhá bezpečnosti a tretia európskych otázok. Články reagovali zväčša na aktuálne otázky daného obdobia. Niektoré z nich sa venujú aj širším súvislostiam alebo historickým otázkam.